Heb jij interesse in het bouwen of kopen van een tiny house in Noord Brabant, maar nog geen locatie? Vanaf 2021 kun je daadwerkelijk tiny houses kopen in Noord Brabant. Op deze site willen wij verschillende bouwprojecten van tiny house in Noord Brabant onder de aandacht brengen. Dit zijn heel diverse bouwprojecten, tiny house op huurgrond, tijdelijke locaties met tijdelijke omgevingsvergunning, of tiny houses op eigen grond die te koop zijn.

Vakantie in een tiny house in Noord Brabant

Noord-Brabant ideale plek voor natuurliefhebbers. Zo kun je in prachtige, beschermde natuurgebied heerlijk wandelen, maar ook met een bootje door het zoetwater varen. Steeds meer vakantieparken ontdekken de charme van tiny houses. Minimalistisch en duurzaam leven, ook op vakantie.

Twee weken op vakantie in een tiny house is natuurlijk niet te vergelijken met permanent wonen in een tiny house, waarbij duurzaam en zelfvoorzienend leven belangrijk zijn. Uiteraard kun je ook een tiny house op een vakantiepark kopen. Er zijn gratis brochures op te vragen om te zien hoe deze tiny houses eruit zien. Lees meer op “Tiny house als vakantiehuisje kopen

Er zijn op moment veel mogelijkheden om een Tiny House te kopen in Noord Brabant als vakantiewoning.

Informatiedagen: duurzaam gebouwde vakantiewoningen in November 2023

In november zijn er weer een aantal informatiedagen om kennis te maken met dit nieuw te ontwikkelen vakantiepark en informatie over de investeringsmogelijkheden te ontvangen. In de 1e fase worden er 136 duurzame vakantiewoningen gerealiseerd, waarvan er reeds meerdere verkocht of gereserveerd zijn. Zo is er nu nog vrijheid om de ideale ligging van een recreatiewoning bij Grotelsche Heide te vinden.

De informatiedagen vinden plaats op de volgende data:
November: 10-11-2023, 18-11-2023, 19-11-2023, 02-12-2023, 03-12-2023

Zelf bouwen of kopen van een tiny house in Noord Brabant

Project tiny houses in Almkerk gemeente Altena.

In Almkerk is er enige vooruitgang mbt de bouw van enkele tiny houses. De gemeente Altena wil medewerking verlenen en ziet het als experiment in de gemeente Altena voor duurzaam wonen. In 2020 is er al een werkgroep bezig met dit project. Ook in dit project hebben omwonenden bezwaar gemaakt nadat een omgevingsvergunning is aangevraagd, waardoor het project de nodige vertraging heeft gehad.

Burgemeester en wethouders hebben goedkeuring verleend voor de periode tot en met 31 december 2031 en daarbij aangegeven dat na die tijd het terrein weer in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht. De werkgroep hoopt dat in 2024 de tiny houses er staan en bewoond zijn.

Krabbenhofje met tiny houses in Bergen op Zoom

Er worden elf kleine koopwoningen of tiny houses geplaatst met daartussen een gezamenlijk parkje en moestuin. Eén van de weinige projecten waarbij de tiny houses worden gekocht en permanent bewoond mogen worden. De gezamenlijke bewoners worden eigenaar van de grond, in totaal 4000 vierkante meter. De grond waarop de tiny houses komen te staan is ca 170 m2. De kleine huisjes in Bergen op Zoom worden allemaal gebouwd door Cube Homes, deze levert de tiny houses kant en klaar af op locatie.

Bijna vijf jaar duurde de aanloop, maar in februari 2022 is uiteindelijk het koopcontract door de opgerichte vereniging. Maar ook in de tweede fase, waarin 7 tiny houses zouden worden afgeleverd, treedt er wederom een vertraging op. 23 september 2022 kan er dus geen feestelijke opening komen omdat de tiny houses niet op tijd geleverd kunnen worden. De oorzaak is volgens de bouwer ziekte van personeel en vertraging in de materialen. In november 2022 worden de huisjes alsnog opgeleverd volgens Cube Homes.

Tiny houses in Best

Het college van Burgemeester en wethouders heeft in Best zich uitgesproken voor het bouwen van tiny houses. Deze kleine huisjes en tijdelijke woningen zouden gebouwd kunnen worden in de ‘rafelranden’ tussen bebouwde kom en buitengebied.

Eind 2022 wordt gestart met het maken van de plannen, deze zouden in 2023 klaar moeten zijn. Uiteraard gaat dan het gehele proces lopen m.b.t. afstemming met inwoners en andere betrokken instanties. De bouw van de tiny houses en de tijdelijke woningen in Best zal volgens het college, bij een snelle afstemming, plaatsvinden in 2025.

Tiny houses in Aarle-Rixtel

De eerste tiny houses in Aarle-Rixtel zijn in januari 2020 geplaatst. Het zijn verplaatsbare tiny houses in een zelfde concept, dus niet volgens een eigen plan te bouwen. Er is met de gemeente een erfpacht afgesproken voor vijftien jaar, plus de garantie dat er nog tien jaar ergens binnen de gemeentegrenzen een plek is. Een goede regeling in vergelijking tot andere gemeentes. De huizen zijn verplaatsbaar dus dit moet in de nabije toekomst geen problemen opleveren.

Micro woningen in Waalwijk

Ook in Waalwijk is er voor starters en alleenstaanden bijna geen betaalbare huizen te vinden. Er wordt gepionierd met vier geschakelde micro woningen of tiny houses. Er was heel veel belangstellenden en binnen een week waren ze verkocht.

Het zijn hoge, smalle woningen van vijftig vierkante meter met houten gevels, staal, veel glas en een slimme indeling met twee verdiepingen. De huisjes zijn energiezuinig en gasloos. De woningen hebben een gezamenlijke tuin. Deze woningen kosten 175.000 euro. In tegenstelling tot vele andere projecten is dit geen tijdelijke locatie. De bewoners kunnen er permanent blijven wonen.

Tiny houses in Roosendaal

Tussen het Innovitapark en het stadsstrand komen zo’n elf Tiny Houses te staan. De tiny houses worden door bewoners zelf bedacht en gebouwd, op loopafstand van het centrum van de stad. Van de 60 aanmeldingen werden 17 mensen geselecteerd, zij mochten allemaal een pitch houden en uiteindelijk zijn er elf mensen uitgekozen om hun eigen woning te bouwen. De eerste tiny houses zijn inmiddels gebouwd en mogen in ieder geval tot 2027 blijven staan. Meer informatie is te vinden op stadsoevers.nl

Ecohuisjes Minitopia Den Bosch

Er is een tijdelijke ecowijk in Den Bosch is te vinden op een stuk gemeentelijk grond die eerder in gebruik was als milieustraat. Op Minitopia Poeldonk staan zowel koop als huurwoningen. Tot 2023 kan er op het terrein gewoond worden. De bewoners mochten hun eigen ecologische huizen ontwerpen mits het bouwen ervan niet langer dan 3 maanden zou duren. Ieder klein huisje is uniek en zelf ontworpen. Ook zijn de kleine huisjes verplaatsbaar, wel zo handig als je na een aantal jaar moet verhuizen naar een ander stuk grond. Hetzelfde huisje maar dan in een andere omgeving. Meer informatie kun je vinden op Minitopia. Inmiddels is het bekend geworden dat de 31 tiny houses nogmaals 5 jaar mogen bllijven staan. De overeenkomst is verlengd tot 1 april 2028, goed nieuws voor de bewoners dus.

Tiny houses in de gemeente Drimmelen

Aan de noordkant van Terheijden zijn 46 woningen gebouwd op het E-veld. Afronding van het project eind 2023. Het is een groene wijk, een wijk waar je gezamenlijk mag bepalen hoe het groen ingericht wordt. De woningen worden gebouwd van duurzame materialen en zeer energiezuinig. Er worden ook vijf kavels gerealiseerd voor de bouw van tiny houses.

De verkoopbrochure met bijlagen, waarin alle informatie over de verkoop van deze bouwkavels en de toewijzing is opgenomen, vindt u op de gemeentelijke site van Drimmelen.

Tiny houses in Eindhoven

Ten noorden van Eindhoven wordt Buurtschap te Veld gebouwd. Een groot project in ontwikkeling. Er komen 670 woningen die in kleine groepjes in het groen verspreidt staan. Er zijn 100 plekken te huur voor tiny houses. Deze tiny houses kun je zelf bouwen of laten bouwen. Er zijn ook mogelijkheden om een bestaand tiny house te plaatsten.

De plekken zijn in principe voor vijftien jaar beschikbaar, met mogelijkheid tot nog eens 15 jaar, in totaal dus 30 jaar. De kale huurprijs van de grond is tussen € 300,- en € 400,- vrijgesteld van BTW per maand. De tweede fase wordt gesloten Oktober 2021. Meer informatie zie BuurtschapteVeld.

minitopia.eu/buurtschapteveld voor de volgende ronde van veertig plaatsen. Helaas is de inschrijving inmiddels gesloten.

Woonakker Teteringen

Op 19-10-2021 zijn de eerste schetsen van de nieuwe wijk gepresenteerd. Die zijn het afgelopen jaar tot stand gekomen mede vanuit participatie met omwonenden, een klankbordgroep en andere betrokken partijen, zoals natuurverenigingen. 

Het plan is om 600 woningen te bouwen, of dit haalbaar is moet nog blijken. Op de eerste schets blijk dat er een groene buffer komt en drie woonbuurten. Aan de randen is ruimte voor tiny houses of maatschappelijke woonvormen.

Tiny houses op eigen erf of een woning splitsen in Etten-Leur

Gemeente Etten-Leur heeft toegezegd nog in 2021 naar mogelijkheden te zoeken voor alternatieve woonvormen om de woningnood tegen te gaan. Dit werd door de wethouder in de gemeente raad van juli 2021 bevestigd. Er worden diverse mogelijkheden genoemd zoals:
– Tiny house op eigen erf
– Knarrenhof
– Woning splitsen

Pilot in Bosschenhoofd

De gemeente Halderberge wil onder bepaalde voorwaarden meewerken aan een pilot voor het bouwen van 15 tiny houses. De gemeente verleend de medewerking maar er moeten nog wel een aantal procedures herzien worden.

 Er moet nog gekeken worden naar een juiste inpassing in het gebied Pastoor van Breugelstraat en ook voor tiny houses gelden de parkeernormen die nu nog niet ingepast kunnen worden.

De tiny houses in Bosschenhoofd zijn niet de eersten in de gemeente Halderberge. In het nieuwbouwplan Groene Vaart (het voormalige sportpark Pagnevaart) in Oudenbosch wordt eveneens voorzien in de aanleg van vijf tiny houses.

Huren van tiny houses in Noord Brabant voor tijdelijke bewoning

Een nieuwe buurtschap aan de Gewandeweg in Oss

Aan de Gewandeweg in Oss wordt een geheel nieuwe wijk gebouwd, bestaande uit 100 tijdelijke flexwoningen en 12 tiny houses. Deze kleine huisjes in Oss mogen maar liefst 30 jaar blijven staan.

Als de woningen klaar zijn worden zij te huur aangeboden via WoonService Regionaal.
Hoe de ontwikkelingen met betrekking tot de tiny houses in dit project verder gaat is nog weinig van bekend.

info 14-04-2024 https://www.brabantwonen.nl

Son en Breugel, micro woningen en tiny houses

Aan de Bijenlaan Son worden, hoogstwaarschijnlijk in 2024, 25 tiny houses geplaatst voor verhuur. Het heeft de stempel tijdelijk, maar tijdelijk in deze situatie is 30 jaar. De huisjes blijven dus 30 jaar staan in Son en Breugel.

Het is de bedoeling dat het woningen voor jong en oud worden. het moet een echte gemeenschap worden die elkaar kent en die met elkaar een gemeenschappelijke tuin en een centrale ruimte beheren. In totaal zijn er al 400 geïnteresseerden waarvan de helft boven de 50 jaar is.

Tiny houses in centrum van Boxtel

De Rechterstraat 50 dat tussen modezaak DrieTrend en Poolse supermarkt Groszek ligt, is een van de pilotlocaties voor tiny houses. Het perceel inclusief aanbouw loopt door tot aan mbo-school SintLucas.

Het is een particulier initiatief die de tiny houses wil verhuren aan diverse doelgroepen.

Tiny houses of mini huisjes in Nuenen

Eindelijk (maart 2022) zijn de tiny houses in Nuenen opgeleverd, het heeft 5 jaar geduurd voordat het zover was. In de tiny houses aan het Witte Hondpad wonen acht statushou­ders en acht jongeren met economi­sche of sociale binding met Nuenen

De zeven statushouders die op het Witte Hondpad wonen komen verschillende landen. In de resterende acht Heijmans One-woonunits, zoals de tiny houses echt heten, wonen jongeren met een economische of sociale binding met Nuenen. Ze wonen bewust allemaal door elkaar.

De woningen worden verhuurd volgens het flexwonen-concept. Bewoners mogen maximaal twee jaar huren, daarna moeten ze in de woningmarkt doorstromen.

Huren van tiny houses in Noord Brabant voor permanente bewoning

Tiny houses in Sprang Capelle

In Sprang-Capelle – gemeente Waalwijk komt een wijkje met vijftien tiny houses. Deze micro-woningen staan volledig vrij en in het groen. De eerste micro-woningen zijn in augustus 2021 geplaatst. De belangstelling is enorm zegt wooncorporatie Casade, er waren honderden belangstellenden.

De gemeente Waalwijk is trots op dit unieke project. Het is in 2021 uniek in Nederland dat een woningbouwcorporatie deze mogelijkheid en manier van wonen aanbiedt. De locatie heeft de naam het Meulenpad gekregen. Er is nog niet geheel een permanente vergunning afgegeven. De bewoners van de tiny houses kunnen in ieder geval tot 2031 blijven wonen. 

Het project kende wel de nodige vertraging en problemen. Na klachten uit de buurt bleek dat 62 centimeter te lang. Ook enkele andere microwoningen voldeden niet precies aan de afgesproken afmetingen. De vergunning moest dus opnieuw worden aangevraagd. Deze procedures zijn in 2022 pas afgerond. De huisjes mochten blijven, het ging de gemeente te ver om ze (deels) te laten afbreken. Ook zijn er de nodige klachten van de bewoners. De tiny houses die gehuurd worden zouden nog veel mankementen tonen. De bouwer heeft beloofd om deze spoedig op te lossen, maar soepel verloopt het niet.

Tiny houes in Rosmalen

Toch wel een uniek project en misschien een oplossing voor de toekomst. Tekort in de woningmarkt en tekort in de zorg gaan hier hand in hand.

Er worden kleine huisjes gebouwd in Wijbosch door zorgorganisatie Laverhof. Huurders van deze tiny houses moeten als tegenprestatie vrijwilligerswerk doen op de zorglocatie in Wijbosch. Het betreft met name ondersteuning voor het welzijn van de oudere bewoners in het verpleeghuis.

Laverhof tekende oktober 2021 een samenwerkingsovereenkomst met Butterfly Effect, dat de zogenoemde tiny houses plaatst.

Meer leven, minder spullen

Ben jij je ook aan het voorbereiden om kleiner te gaan wonen of duurzamer te gaan leven ? Hierbij alvast een aantal boekentips die je hierbij kunnen helpen.

Er zijn ook online cursussen om aan de slag te gaan met Minimalisme. Het doel van deze cursus is om meer tijd ruimte en vrijheid in je leven te vinden. Stap voor stap wordt je voorbereidt op leven met minder spullen maar meer kwaliteit en vrijheid. Klik hier voor meer informatie.

minimalisme

Interessante andere artikelen

Grond of kavel voor een tiny house
Een tiny house kopen
Tiny house huren als vakantiehuisje

Shop Tiny houses

Categories:

Tags:

4 Responses

 1. Wat een leuke en informatieve website. Ik heb interesse in het permanent huren van een Tiny House. O.a. benieuwd naar vervolg van artikel over Noord Brabant.

 2. Ik zoek een permanent te huur tiny house. Ik woon nog in Portugal maar wil zo vlucht mogelijk naar NL verhuizen . Mijn nederlandse vrienden wonnen in Venlo.Ik ben 67 jaar en ik wil graag vrijwillige werk doen, mijn bijdragen geven. Graag zoveel mogelijk informatie /gegevens van plekken of toekomstige plekken waarin dat mogelijk is of kan zijn. Alvast bedankt. Vriendelijke groeten Helena

 3. Wat mooi om mijn ontwerp terug te zien op deze website! In 2018 ontwierp ik 4 permenenteTiny houses (of microwoningen) in Waalwijk. Deze werden in september 2 2020 opgeleverd.

  De bron waarnaar jullie verwijzen is echter niet betrouwbaar. In het krantenartikel komt de ontwikkelaar aan het woord, die zich tegen alle afspraken in de bedenker van het concept en eigenaar van het ontwerp noemt. Ik heb daarom een auteursrechtszaak tegen hem aangespannen, waarbij hij dingen beweerde die niet waar zijn, onder andere dat het mijn ontwerp niet is. Een heel vervelende situatie dus, die voor mij als ontwerper erg ondermijnend is geweest.

  Wat een prachtig project was en nog steeds is, heeft daardoor een heel vervelende nasmaak gekregen.

  Ondertussen heb ik meerdere modellen ontworpen (HUISJE genoemd), die binnenkort gebouwd zullen gaan worden. In tegenstelling tot de woningen in Waalwijk worden deze wel duurzaam en prefab gebouwd in houtskeletbouw.
  https://www.studiodriedubbel.nl/huisje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al uw systemen voor uw tiny house
energiesysteem tiny house
Unieke Tinyparks boek nu