Wil jij een Tiny House kopen of bouwen, dan is het verstandig om je eerst goed te laten informeren over de regelgeving voor het verkrijgen van een vergunning. Mag je op de aangekochte bouwgrond wel een tiny house bouwen? Ook voor een tiny house moet je rekening houden met regelgeving voor technische aspecten.

Bij het kopen van een Tiny house kies je bewust voor de vrijheid van klein wonen, voor minder consumeren en meer duurzaam leven.

Regelgeving voor een Tiny house

Bij het kopen of zelf bouwen van een Tiny house moet je je wel realiseren dat dit anders is dan een woning kopen of bouwen. Je zult je eerst in de regelgeving moeten verdiepen. Heel saai, ik weet het, maar wel essentieel om goed te slagen en om een vergunning voor een tiny house te krijgen.

Door de diverse regelgeving is het moeilijker om een tiny house te bouwen dan een “gewoon” huis. Helaas is de huidige regelgeving nog niet altijd voorbereidt op het nieuwe flexibele wonen. Maar de wereld van regelgeving is wel in beweging, al gaat dit langzaam. Er zijn steeds meer mogelijkheden om in overleg met de gemeente naar passende oplossingen.

Altijd al eens willen overnachten in een echte Tiny House?
op tiny house huren als vakantiehuisje is een selectie gemaakt van unieke tiny houses die je kunt huren.

Bouwbesluit tiny houses

Voor het bouwen van Tiny Houses moet je voldoen aan het bouwbesluit 2012 voor eengezinswoningen. Dit houdt in dat de bouwvoorschriften nageleefd moeten worden. In dit bouwbesluit zijn minimumeisen geformuleerd waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.

Daarnaast is er een gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit 2012 die de mogelijkheid biedt om van de prestatie-eisen af te wijken. Uiteraard moet dit goed onderbouwd zijn. Daarbij moet je aanneembaar maken dat deze afwijkingen de veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieuprestaties niet in gevaar brengen.

Zowel het Bouwbesluit 2012, de bouwverordening, de welstandsnota als het bestemmingsplan verdwijnen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan, de welstandsnota en de bouwverordening en treedt vooralsnog in werking op 1 januari 2021.

Nieuwe omgevingswet voor bouwgrond of kavel tiny houses

Deze nieuwe omgevingswet beoogd transparantere beleidsvoering en minder regels. Of dit in praktijk zo gaat uitwerken is nog afwachten. Het aanvragen voor een vergunning voor een tiny house zou eenvoudiger moeten worden.

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat alle bestaande bestemmingsplannen per gemeente tot één omgevingsplan worden samengevoegd. Binnen de gemeente kunnen nu meerdere bestemmingsplannen zijn, per dorpskern, bedrijventerrein, buitengebied, wijk, etc. In de nieuwe omgevingswet worden alle geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen samengevoegd tot één omgevingsplan.

De nieuwe omgevingswet is uitgebreider dan de huidige bestemmingsplannen. Het bevat veel regels voor de fysieke leefomgeving. Er worden diverse bepalingen opgenomen die voorheen elders beschreven stonden. Dus ook regels over ligplaatsen van tiny houses op het water (floating houses) staan in de nieuwe omgevingswet. Maar ook de regels over inritten, monumenten, infrastructuur, watersystemen, bodem, lucht, natuur en cultureel erfgoed.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen alle bestemmingsplannen van rechtswege worden omgezet in omgevingsplannen. Gemeenten krijgen vervolgens tot 2029 de tijd om een definitief omgevingsplan op te stellen.

De wetgever heeft bij de Invoeringswet Omgevingswet gekozen voor een beoordeling in twee gedeelten:

 • een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en
 • een omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit

Vergunning: Omgevingsvergunning aanvragen voor tiny houses

Voor het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een tiny house moet je aantonen dat je voldoet aan de minimale wettelijke voorschriften. Bij bouw-, verbouw- van je tiny house moet er hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Deze wettelijke bepalingen zorgen ervoor dat er geen gevaar of ander ongemak ontstaat voor de bewoners, gebruikers en de omgeving. 

Als je de vragen van een omgevingsvergunning doorloopt kom je vanzelf alle onderwerpen tegen die van belang zijn voor een vergunning aanvragen voor een tiny house. Deze zijn niet altijd even simpel te beantwoorden, een goede voorbereiding is wel noodzakelijk. 

Alle benodigde gegevens kun je beter bij de hand hebben, denk hierbij aan: adresgegevens, kadastrale nummers en plattegrond van het perceel. Deze zijn op te vragen bij het kadaster. Er worden ook specifieke vragen gesteld over afmetingen en inhoud van het te bouwen tiny house, de materialen die gebruikt worden, de kleurstelling etc.

Je vraagt de vergunning voor een tiny house aan via Omgevingsloket online. De omgevingsvergunning voor tiny houses wordt afgegeven door het college van burgemeester en wethouders. De gemeente toetst de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit aan het het Besluit bouwwerken leefomgeving. En de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit aan het omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan).

Bestemmingsplan (later omgevingsplan)

Ten eerste moet er voldaan worden aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Voor aankoop van bouwgrond of een kavel voor een tiny house is dit erg belangrijk. Voor het plaatsen of bouwen van een tiny house, voor permanente bewoning, heb je grond of kavel nodig met de bestemming “wonen”.

Je kunt het bestemmingsplan bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl en eventueel op papier in het gemeentehuis.

Technische bouwaspecten voor een vergunning van een tiny house

Het kan voor een tiny house bouwer een hele uitdaging zijn om aan alle eisen te voldoen, een tiny house vergt heel anders denken. Het verkrijgen van een vergunning is best moeilijk. Duurzaam en efficiënt, klein bouwen. Dit is nog geen concept waar in de omgevingsvergunning rekening mee is gehouden.

Het goed isoleren van een klein huis heeft niet dezelfde materialen en normen nodig dan het isoleren van een veel grotere huis. Dikke en zware isolatiematerialen zijn niet handig in een mobiele kleine ruimte.
Ook wie via een losse ladder zijn slaapvide op wil klimmen loopt tegen de regels aan: een vaste trap is verplicht.

Het is heel erg afhankelijk van de lokale politieke houding hoe men deze afwijkingen beoordeeld. Is er al veel gelobbyd bij de politiek, is er gedragenheid voor anders wonen of juist niet.

regelgeving bouwgrond aankoop tiny house

Voorbereiding voor het kopen of bouwen van een tiny house.

Laat je dus goed informeren bij de gemeente of er grond beschikbaar is voor het bouwen van een klein huis. Informeer welke regelgeving van toepassing is voor het bouwen voor een tiny house in jouw gemeente. Ga met ze in gesprek en maak ze deelgenoot van jouw plannen.

Maar laat je daarnaast ook informeren over toekomstige projecten. Bij veel gemeentes staat het bouwen van Tiny houses op de agenda. Echter komt het mondjesmaat van de grond. Zie hiervoor “tiny houses en woningnood“.

Daarnaast zijn er misschien mogelijkheden om op agrarische grond een tiny house te bouwen.

Voor het bouwen van tiny houses op eigen grond als mantelzorgwoning gelden er andere (minder strenge) regelgevingen.

Nieuwe omgevingswet een oplossing voor Tiny Houses ?

Veel gemeenten zijn bezig met de nieuwe omgevingsvisie. De komende jaren moet in elke gemeente een nieuwe omgevingswet klaar zijn die veel regelgeving bundelt.

Hierdoor vervallen 26 wetten die gaan over de fysieke leefomgevingheel en worden beschreven in de nieuwe omgevingswet. Hierdoor zou het overzichtelijker moeten worden en meer flexibel.

Deze nieuwe omgevingsvisie biedt waarschijnlijk mogelijkheden voor tiny houses. Laat je dus goed informeren bij de gemeente waar jij je Tiny house wilt laten plaatsen. Welke regelgeving voor bouwgrond voor een tiny house van toepassing en wat komt er in de toekomst.

De plaatselijke regelgeving van grond voor mijn eigen tiny house

In 2016 begonnen we ons te oriënteren in het kleiner wonen in Almere. We zochten een kleine woonruimte, die betaalbaar was voor een alleenstaande, met eventueel ruimte voor een tweede persoon. De studentencontainers die in Almere staan waren betaalbaar, maar daar kwamen we niet voor in aanmerking. Maar door onze zoektocht werden we steeds meer geïnteresseerd in duurzaam en klein te bouwen.

In Almere poort was destijds een BouwExpo waar verschillende tiny houses werden gebouwd en tentoongesteld. Verschillende stijlen en vormen waren aanwezig. Deze huisjes zagen er van buiten ook bijzonder leuk uit!

Bouwgrond voor het bouwen van een tiny house

In de workshops die we hebben gevolgd, werden we bijgepraat over diverse onderwerpen voor het wonen in een tiny house. Er was grond beschikbaar gesteld in een groen gebied en het leek echt te mooi om waar te zijn.

Ontginnen van de grond

De meeste tiny houses zijn wel zelf voorzienend, maar ook de drainering en ontsluitingswegen moest door de eigenaren van de tiny houses betaald en met elkaar geregeld worden. Het was echt nog in de eerste experimentele fase, voor ons was er teveel onzekerheid om dit, op korte termijn, goed te laten slagen.

Na een aantal bijeenkomsten en verschillende gesprekken hebben we toch besloten om hiervan af te zien. Inmiddels hebben we een andere woonruimte in Almere gevonden, ook een klein huisje. Niet het ideale stekje maar wel betaalbaar. Voor ons blijft het zelf bouwen van tiny house nog altijd interessant. Ontwikkelingen volgen we op de voet. Zeker nu de wereld veranderd en de vraag naar tiny houses steeds sterker wordt en daarbij ook de mogelijkheden in diverse gemeentes.

Inmiddels zijn er veel meer mogelijkheden voor het bouwen van tiny houses. Er zijn grote nieuwbouwwijken waar ruimte is gecreëerd voor tiny houses en er zijn mogelijkheden om in ’t groen te wonen. Er zijn dus goede bouwkavels voor het zelf bouwen van je eigen tiny house.

Wij wachten op ons ideale plekje in de natuur om dan ons huisje zelf te bouwen.

Voorbereiding op het kleiner wonen

Ik ben al wel begonnen met een online cursus minimalisatie als voorbereiding op het nieuwe wonen. Maar ook in een groter huis is minimalistisch wonen stijlvol. Kijk naar de Scandinavische designs, waar minimalisatie een grondhouding is.

Minimalisme draait niet om het weggooien van al je spullen, maar helpt je om eens goed te kijken naar welke dingen bijdragen aan je geluk en wat juist niet.

Een online cursus is alvast leuk om te doen. Je bent dan al bewust bezig met je nieuwe levensstijl, met een minimale investering. Bekijk hier mijn volledige review online cursus minimalisme

Online cursus minimaliseren

Het doel van deze cursus is om meer tijd ruimte en vrijheid in je leven te vinden.

De cursus is verdeeld in 4 modules om dit te bereiken.

 1. ‘Ontspullen’ om de externe omgeving op te ruimen en opnieuw in te richten.
 2. ‘Consuminderen’ om meer financiële ruimte te vinden, beter met de aarde om te gaan en te werken aan onthechting van spullen.
 3. ‘Versimpelen’ om meer tijd vrij te maken in het leven, en
 4. ‘Bewustwording’ om de vrijgekomen vrijheid te optimaliseren door middel van focus en te benutten door doelen op te stellen.
 5. ‘Minimalisme met een gezin’ om tools te geven om te minimaliseren met kinderen.
cursus minimalisatie

Regelgeving Tiny houses in België

In België is er een versnippering aan regelgeving. Ook hier weten ze nog niet hoe ze met de bouw van tiny houses moeten omgaan. Er bestaat op dit moment geen kader voor deze nieuwe vorm van wonen.

Het vlaamse regeerakkoord heeft wel toegezegd om het bouwen van nieuwe woonvormen, waaronder tiny houses te stimuleren. Maar zoals met alle wetgeving zal het ook nog wel enige tijd duren voordat de regelgeving is aangepast zodat er tiny houses gebouwd mogen worden op bouwgrond die beschikbaar is.

Zolang de wetgeving nog niet gedefinieerd is hangt het van de locatie af wat wel en niet kan.


Andere artikelen over tiny houses

Categories:

Tags:

5 Responses

 1. Je gelooft toch echt niet dat een gemeente hierin meegaat???
  Er komt nooit wat van de grond voor particulieren. Nooit.
  Jaaaah. Als ze zelf wat afspreken met een project-ontwikkelaar dan kan alles.
  En dan hebben ze geen tijd voor de plannen van een particulier

 2. Mijn buurman heeft een tiny house in de achtertuin. Midden in een Almeerse woonwijk. Zijn tuin is niet eens zo heel groot. Er zijn dus zeker mogelijkheden. Ik zit er zelf ook aan te denken een tiny house voor mantelzorg te bouwen. Wat zou de eerste stap zijn? We gaan verder lezen.

 3. Ik ga mijn tinyhouse bouwen op een bedrijven terrein bij een vriend, het tinyhouse zal hier niet in gebruik worden genomen en komt op wielen te staan. Moet ik hiervoor dan nog dingen aanvragen of mag dit wel?
  Hij wordt binnen een half jaar verplaatst.

  • Beste Tjeerd, als jouw tiny house wordt gebouwd op eigen terrein van een vriend en hij wordt niet bewoond of verhuurd dan mag dit gewoon.
   Heel veel succes met het bouwen van jouw tiny house.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al uw systemen voor uw tiny house
energiesysteem tiny house
Unieke Tinyparks boek nu