Wat zijn tiny houses en is een Tiny House kopen een oplossing voor woningnood en duurzaam leven?

De vraag naar woonruimte is groot. Zo groot dat samenwonen of zelfstandig wonen op korte termijn moeilijk te realiseren is vanwege de oververhitte huizenmarkt. Zeker voor de starters worden de mogelijkheden steeds minder.

Daarnaast is duurzaamheid een heel belangrijk onderwerp op de agenda waar veel gemeentes aandacht aan besteden. We hebben een stikstofcrisis waar nog geen oplossing voor gevonden is. Waarom zijn veel gemeentes in Nederland dan terughoudend met het faciliteren van mogelijkheden voor het bouwen van Tiny Houses?

Wat zijn Tiny Houses

Tiny houses zijn kleine, vrijstaande en volwaardig woningen, met max. 50m2 woonoppervlak. Er wordt zeer effectief gebruik gemaakt van de ruimte en technologie. Wonen in een Tiny House is tegenwoordig een zeer trendy manier van leven. Voldoende ruimte om te leven maar zonder overtollige ballast. Meer gericht op leven en minder op consumptie.

Een Tiny House is vaak (deels) zelfvoorzienend. Mensen willen graag zo duurzaam mogelijk leven. In een Tiny House produceer je veel minder afval en verbruik je minder energie en water. Hierdoor zijn ook de vaste lasten aanzienlijk minder.

tiny house voor woningnood

In een Tiny House leef je eenvoudiger, kleiner, met minder spullen, duurzaam en goedkoper. Deze behoefte van anders wonen wordt ook wel de Tiny House Movement genoemd.

Minder huis meer wonen.

Nieuwe ontwikkelingen in Tiny Houses

De laatste jaren zie je steeds meer varianten voorbij komen van Tiny Houses. Eerder stonden de meeste Tiny Houses op wielen, zodat je je huis mee kon nemen als je elders ging wonen. Nu zie je nu steeds vaker de huizen op een vaste fundering staan. Eerder stonden de Tiny Houses in een natuurlijke omgeving, maar nu zie je steeds vaker dat het meer een praktische oplossing is voor woningnood en minder gericht op de ecologische waarden.

Deze Tiny Houses hebben niet meer voor 100% de gedachte van de Tiny House Movement. De bewoners van het eerste uur vinden deze oplossing ook geen recht doen aan dit gedachtegoed. Het is meer uit praktische nood geboren.

Woningtekort in Nederland

De omvang van de gemiddelde woningen in Nederland wordt steeds groter, terwijl de gezinnen steeds kleiner worden. De vraag naar kleinere woningen neemt steeds meer toe, de beschikbaarheid neemt af.

tiny houses een oplossing voor woningnood ?

De vraagprijzen van woningen stijgen nog steeds, het is voor starters niet meer te betalen. Starters die wel een torenhoge hypotheek afsluiten ervaren dat vaak als een zware last. Het idee dat je niet flexibel bent maar “vast zit” ervaren sommige mensen als verstikkend.

Ook het huren van sociale huurwoningen is, in sommige steden, bijna onmogelijk. Om in aanmerking te komen moet je jarenlang op de wachtlijst staan.

Maar er zijn ook steeds meer mensen die geen behoefte hebben aan een groot huis. Er zijn echt verschillende doelgroepen die om verschillende redenen bewust kiezen om kleiner te wonen.

Wordt tiny houses als oplossing voor woningnood gebruikt?

Meer en meer mensen in Nederland wonen alleen of met een klein gezin. Denk bijvoorbeeld aan de éénouder gezinnen met 1 of 2 kinderen. Kinderen zijn vaak slecht om de week of in het weekend bij de ene ouder. Maar deze gezinnen willen wel vaak in hetzelfde dorp wonen.

Ook voor ouderen is het vaak fijn om kleiner te gaan wonen, en zo houden ze geld over om bijvoorbeeld fijn te leven of eerder met pensioen te gaan. En zo komen er ook weer huizen vrij voor anderen.

Zo zijn tiny houses ook indirect een oplossing voor de woningnood.

Er wordt in Nederland gezocht naar mogelijke oplossingen voor de woningnood, maar een snelle oplossing is in de diverse gemeentes nog niet gevonden.

Ondanks de hoge woningnood in bijna alle provincies worden er nog onvoldoende tiny houses gebouwd. Er worden wel veel burgerinitiatieven gestart.

De regelgeving binnen de gemeentes is echter weinig flexibel en het duurt lang voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden. Er moet dus gezocht worden naar creatieve oplossingen.

Creatieve oplossingen zijn er wel. In sommige gemeentes worden nu langzaam in projecten opgezet, een overzicht vind je op deze site: Tiny houses in Overijssel.

Tiny Houses oplossing voor duurzaam bouwen ?

Daarnaast is er een stikstofcrisis die de bouw enorm stagneert.
De woningnood waar we momenteel in Nederland mee te kampen hebben blijft nog zeker tien jaar duren.

In 2030 zijn er nog steeds 200.000 woningen te weinig. Met name in de Randstad blijft de situatie nijpend. Dat blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Iedereen is er wel van overtuigd dat er meer woningen moeten komen, maar hoe ?

De bouw, die in de knel dreigt te komen door de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State, draagt bij aan de toename van stikstof door het verkeer en de machines die nodig zijn voor bouwprojecten.

De bouw van tiny house zal veel minder stikstof uitstoten dan het bouwen van grote huizen. Daarnaast zal het leven in een tiny house ook veel minder belastend zijn voor de natuur.

In veel gemeenten zie je de nodige discussies voorbij komen over Tiny houses. Is dit de oplossing of zitten daar teveel haken en ogen aan? De afgelopen maanden wemelt het van de mediaberichten.

Duurzaam bouwen en woningnood op de agenda, maar de koppeling met tiny houses bevindt zich nog in de beginfase. In de gemeenteraden hoor je vaak de nodige bedenkingen terwijl de nood hoog is. Is het “onbekend maakt onbemind”, zijn er werkelijk beperkingen of zijn er andere argumenten die zorgen voor vertragingen.

Gelukkig zie je bij steeds meer gemeenten dat er wel openingen komen om creatieve oplossingen te bedenken. Een overzicht van gemeentes in Overijssel staat op deze site.

Terughoudendheid gemeentes voor bouwen Tiny Houses.

Voor het bouwen van Tiny Houses moeten kleine percelen grond beschikbaar zijn met een bouwbestemming en een omgevingsvergunning voor het bouwen van Tiny Houses.

Soms willen gemeentes geen kleine kavels verkopen ivm de procedures en lagere opbrengsten. Daarnaast zijn veel gemeentes nog niet overtuigd van de behoefte van deze bijzondere vorm van wonen.

Vanaf 2020 zie je in veel gemeenteraden de discussie ontstaan of Tiny Houses een oplossing kan zijn voor de woningnood. Vanuit de “groene”partijen zie je vaak voorstanders vanuit duurzame argumenten. Maar andere argumenten m.b.t. procedures, tijd en geld wegen zwaar.

wet en regelgeving tiny house

Voor het bouwen van Tiny Houses moeten de bouwers voldoen aan bestaande regelgeving van het bouwbesluit voor eengezinswoningen. Dit betekent dat de bouwvoorschriften nageleefd moeten worden. Dit kan voor een Tinyhouse bouwer behoorlijk moeilijk zijn.

Er kunnen bijvoorbeeld regels opgenomen zijn in dit bouwvoorschrift die minimale m3 oppervlakte voorschrijven. Ook moet er rekening gehouden worden met omgevingsvergunningen.

De woning moet passen bij bestaande woningen die al in de wijk staan. Deze bestaande regelgeving sluit dus in veel gevallen (nog) niet aan op het karakter en gebruik van Tiny Houses.

Aanpassingen van deze procedures kosten veel tijd en geld. In een periode waarbij veel gemeentes grote bezuinigingen op het programma hebben staan is dit vaak niet hun eerste prioriteit. Hierdoor zal de oplossing van het woningtekort niet in eerste instantie gezocht worden in Tiny Houses maar in oplossingen die meer zekerheid bieden en meer geld opleveren.

Echter kan de stikstofcrisis hier wel een verandering in brengen. We zullen in Nederland iets anders moeten verzinnen dan de bestaande bouw, wellicht is het nu de tijd om verder te kijken dan geld en regelgeving. De woonwijk van de toekomst is een woonwijk met een negatieve CO2 uitstoot. Door in de toekomst slimmer te bouwen, en een andere manier van wonen, kan dit werkelijkheid worden. Zodat een woonwijk meer CO2 uit de natuur haalt dan dat het uitstoot.

Gemeentes moeten ervan overtuigd zijn dat bouw van Tiny Houses aan een behoefte voldoet en een oplossing is van woningtekort in hun gemeente. Ze moeten de intentie hebben om deze woonvorm te faciliteren en de ruimte hebben om te experimenteren met de mogelijkheden.

Er zijn er gemeentes waar het succesvol is ingevoerd en inmiddels diverse Tiny Houses worden gebouwd, bijvoorbeeld Almere, Den Haag of Groningen. Maar ook in Overijssel komt het steeds vaker voorbij.

Wat kun jij doen om bouw te versnellen ?

Marjolein Jonker woont in haar tiny house in Alkmaar, waar zij blogt over haar ervaringen. Ze vertelt over diverse onderwerpen.
“Ik denk dat veel mensen wachten tot hen op magische wijze een stuk land met een tiny house wordt aangeboden of dat de gemeente het wel even voor ze gaat regelen. Maar zo werkt het niet. Als je een droom hebt die anders is dan de standaard dan moet je er veel voor doen om die te verwezenlijken. Maar dat is het waard. Je moet jezelf alleen eerst afvragen: wil ik het”.

Door in gesprek te gaan met de gemeente waarin je woont, komt deze vorm van wonen eerder op het programma, toon aan dat er behoefte is. Behoeftepeiling in de gemeente kan aantonen of er gegadigden zijn voor deze vorm van wonen.

Ook in de plattelandsgemeenten zijn er veel mogelijkheden om daadwerkelijk een tiny house in het groen te bouwen, Echter je moet wel goed op de hoogte zijn van de regelgeving. Op deze pagina zijn een aantal regelgeving beschreven die wellicht een mogelijkheden bieden voor de agrariers en woningzoekenden.

Het biedt diversiteit in de gemeente, op een duurzame en trendy manier. Door het creëren van mogelijkheden voor het bouwen van Tiny Houses zullen meerdere maatschappelijk problemen echt worden aangepakt. Het zal een investering vragen op korte termijn in tijd en geld, maar op de lange termijn zal deze investering zich terugverdienen op welzijn van de inwoners en de cultuur van duurzaamheid bevorderen.

Onlangs zijn in mijn gemeente de eerste initiatieven genomen, goed om te zien dat er ontwikkeling is. Zie artikel in Tubantia

Tiny Houses een oplossing voor woningnood.

Tiny Houses kunnen een oplossing zijn voor woningtekort maar biedt tevens de mogelijkheid om “trendy” te wonen en hierdoor een wezenlijke bijdrage te leveren aan duurzaam wonen. Veel gemeentes hebben de bouw van Tiny House niet bovenaan op hun lijstje staan, omdat er veel wet- en regelgeving aangepast moeten worden.

De omgevingsvergunning en andere bouwvergunningen staan het nog niet toe om tiny houses op grote schaal te bouwen. Maar doordat duurzaam bouwen steeds belangrijker wordt, kan 2022 het jaar worden waarin de veranderingen beginnen.

Tiny houses kan een oplossing zijn voor woningnood, maar het wonen in een tiny house is niet voor iedereen weggelegd. Minimalisatie en duurzaam leven zijn wel onderwerpen die je moet willen nastreven om gelukkig te kunnen leven in een tiny house.

Informatie om je alvast voor te bereiden.

Onderstaande boeken zijn goed om door te lezen als je aan het oriënteren bent voor het leven in een tiny house. Aan het woord komen bewoners van verschillende tiny houses in Nederland en België. Zij delen hun ervaringen en geven hun beste tips voor wonen op de vierkante meter.

Geschreven door Monique van Orden, vicevoorzitter van de stichting Tiny House Nederland. Je kunt het boek bestellen door op onderstaande blauwe button te klikken “Koop bij Bol.com” Wel zo snel !


Andere artikelen over tiny houses

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al uw systemen voor uw tiny house
energiesysteem tiny house
Unieke Tinyparks boek nu