Er is steeds meer aandacht voor tiny houses in Utrecht, duurzaam wonen. Maar nog steeds is het moeilijk om grond of locaties te vinden voor het bouwen van een tiny house in Utrecht. Misschien vind je hier mogelijkheden om jouw droom te verwezenlijken.

Op deze site willen wij verschillende projecten van tiny house in Utrecht onder de aandacht brengen. Dus heb je interesse in het bouwen van een Tiny house in Utrecht dan vind je hier diverse bouwprojecten. Van tiny house die al gerealiseerd zijn of plannen die nog tot uitvoer worden gebracht. Het betreffen tiny houses op huurgrond, tijdelijke locaties met een tijdelijke omgevingsvergunning, of tiny houses op eigen grond met een permanente omgevingsvergunning.

Tiny village Kleinhuizen Nieuwegein / Soesterberg

Kleinhuizen is een klein dorp dat bestaat uit 15 Tiny Houses. Tiny Village Kleinhuizen is al in 2017 als project gestart door Stichting Tiny House Utrecht. In 2019 is Kleinhuizen verhuisd naar het kamp van Zeist in Soesterberg, het is een militair terrein waar eerder een asielzoekerscentrum was gelegen.

Ieder Tiny house is uniek en vaak ook gebouwd door de bewoners. Duurzaam leven staat voorop. De huisjes zijn ook duurzaam gebouwd en (deels) off-grid. De huisjes maken veelal geen gebruik van nutsvoorzieningen, maar hebben zonnepanelen, composttoilet en/of regenwateropslag. Hierdoor zijn de huisjes snel verplaatsbaar.

Maar uiterlijk 1 juli 2022 moeten de bewoners van de vijftien tiny houses in Soesterberg, Utrecht, al verhuizen. Het terrein moet leeg opgeleverd worden. Er komt een noodopvang van tweehonderd vluchtelingen uit Ter Apel. Hierdoor moeten de bewoners van de tiny houses wederom op zoek naar een andere locatie.

Plannen gemeente Stichtsevecht

Streekbelangen: ‘Het tempo waarin woningen worden gebouwd is te laag. We willen dat de gemeente gaat onderzoeken of er binnen het plan Zogwetering zogenaamde Tinyhouses op het weiland van Schootsveld kunnen worden gerealiseerd waardoor een additionele hoeveelheid duurzaam ontwikkelde woningen kan worden gerealiseerd. Om zo op korte termijn extra woningen op te leveren en op de lange termijn deze woonvorm als voorbeeld te laten dienen voor inpassing in andere bouwprojecten.’

Waterwinpark gemeente Zeist

In het Waterwinpark in de gemeente Zeist in de provincie Utrecht komen 6 tiny houses. De gemeente heeft hiervoor de diverse nutsvoorzieningen aangelegd waar de tiny houses op kunnen worden aangesloten. De grond, wordt door een erfpachtconstructie, toegewezen voor 5 jaar aan bewoners. Met een mogelijkheid tot verlenging van 5 jaar.

tiny house kopen Utrecht

Gemeente Utrecht, aan de Groenewoudsedijk wordt gebouwd

Het hallencomplex aan de Groendewoudsedijk wordt gesloopt. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Bevrijdingslaan en de Taatsendijk ligt 23 hectare grond. In de planning ligt dat in dit gebied 1500 woningen worden gebouwd. De nieuwe wijk zal Park Groenewoud worden genoemd, met daarin allelei voorzieningen. In deze wijk komen ook tiny houses.

Het jaar 2022 zal in het teken staan van het vaststellen van het stedenbouwkundig plan. In 2023 zal de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen en naar verwachting zal eind dit jaar worden gestart met de verkoop van de eerste fase. De datum is afhankelijk hoe de procedure van het bestemmingsplan loopt.

Belangstellenden voor park Groenewoud in Utrecht kunnen zich aanmelden via de projectwebsite: www.parkgroenewoud.nl Iedereen die zich heeft aangemeld, wordt op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Mogelijke locatie voor Tiny houses in Montfoort.

Op de hoek van de Lindeboomsweg/Mastwijkerdijk-Hofdijk is een particulier initiatief voor het bouwen van circa 40 betaalbare huur- en koopwoningen en circa 7 luxe woningen met tuin aan de Hollandsche IJssel. Ook komt er een Futurahuis voor ouderen met dementie.

Er komen in het plan 49 betaalbare Tiny Houses koopwoningen voor jongeren volgens de Ijsselbode van 21 augustus 2022.

Interessante andere artikelen

Grond of kavel voor een tiny house
Een tiny house kopen
Tiny house huren als vakantiehuisje

Categories:

Tags:

One response

  1. In de (nabije) toekomst heb ik belangstelling voor aanschaf van een kleine woning of tiny house in Utrecht. Ik las over de plannen voor bebouwing aan de Groenenwoudsedijk en wil daar graag van op de hoogte gehouden worden.
    Wat wordt het aanbod, wat zijn de prijzen, wat zijn de mogelijkheden, wanneer is de realisatie…..

    Mvg,
    Gerry Lodder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al uw systemen voor uw tiny house
energiesysteem tiny house
Unieke Tinyparks boek nu