Het is moeilijk om in de natuur een Tiny House te bouwen, omdat er niet altijd bouwgrond beschikbaar is. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden om een tiny houses te bouwen op agrarische grond of op landbouwgrond.

In dit artikel worden er aantal creatieve ideeën beschrijven om specifieke regelgeving voor het buitengebied om te zetten en zodoende agrarische grond of landbouwgrond voor tiny houses beschikbaar te maken.

Wil je alvast ervaren hoe het is om, in een tiny house in de natuur of op agrarische grond, op vakantie te gaan? Wij hebben de mooiste plekjes geselecteerd op “Een tiny house huren als vakantiewoning“.

Geen grond kunnen vinden voor een tiny house wil natuurlijk niet zeggen dat jij je leven niet anders kan inrichten. Je kan nu beginnen met duurzaam en minimalistisch leven, zie het laatste hoofdstuk om je hierbij te helpen. De kans om nu al, met een klein stapje, te beginnen.

Tiny house kopen met grond

Ondanks de hoge woningnood in bijna alle provincies worden er nog weinig tiny houses gebouwd. Er worden wel veel burgerinitiatieven gestart.

De regelgeving binnen de gemeentes is echter weinig flexibel en het duurt lang voordat er daadwerkelijk bouwgrond beschikbaar is voor tiny houses. Bestemmingsplannen en de Omgevingswet zijn veelal gebaseerd op de klassieke woningen met de eisen die daarbij horen. Dit kan belemmerend werken voor het bouwen van tiny houses.

agrarische grond tiny house

In sommige gemeentes worden nu langzaam projecten opgezet om tiny houses te bouwen. Verschillende projecten die gerealiseerd zijn of nog uitgevoerd moeten worden kun je vinden op: Grond of kavel voor een tiny house (ook via menubalk)

De projecten die daadwerkelijk gerealiseerd worden, zijn projecten in de stad of wijk, maar nog niet op landbouwgrond. In de steden wordt steeds meer grond beschikbaar gesteld door een projectontwikkelaar, of er kan bouwgrond of een kavel voor een tiny house aangekocht worden in een nieuwe wijk. Voor aan aankoop van een tiny house zie: Een tiny house kopen en financieren

Ideeën opdoen voor diverse tiny houses

Om een idee te krijgen van tiny houses of kleine huisjes die te koop zijn op diverse locaties kun je hier een brochure aanvragen bij Topparken. Hier zijn op verschillende vakantieparken diverse tiny houses te koop. Er zijn vakantieparken die kleine huisjes verkopen in Gelderland en vakantieparken die duurzame huisjes verkopen op de Veluwe.

Ook bij uwBuitenhuis zijn gratis brochures aan te vragen, hierdoor kun je vanuit diverse invalshoeken nieuwe ideeen opdoen. Op deze pagina zie je de verschillende tiny houses in Gelderland en Overijssel. Zeker de moeite waard om inspiratie op te doen en om eenvoudig te oriënteren op de mogelijkheden.

Een tiny house op eigen grond voor permanente bewoning is ook een optie. Als deze woning wordt gebruikt als mantelzorgwoning voor verzorger of voor degene die de zorg krijgt zijn er weinig regelgevingen die dit tegenhouden.

Bouwen van Tiny houses in de natuur

Voor het bouwen van tiny houses op landbouwgrond zijn er regelgevingen, die met een kleine aanpassing, bouwgrond kunnen opleveren voor het bouwen van tiny houses op agrarische grond. Dan moet echter wel enige flexibiliteit worden aangebracht in de huidige regelgeving.

Maar als je beschikt over doorzettingsvermogen dan zijn er echt wel creatieve oplossingen om regelgevingen om te buigen. Lees er meer over tiny houses op landbouwgrond in de volgende hoofdstukken.

Agrarische grond voor tiny houses: Rood voor rood

Een bestaande ontwikkeling is Rood voor Rood. Met de Rood voor Rood regeling wil de provincie de leegstand van agrarische schuren aanpakken. Volgens de provincie Overijssel gaat het tussen 2012 en 2030 om duizenden leeggekomen gebouwen. Slopen van leegstaande stallen geeft recht op een bouwkavel voor het bouwen van een nieuwe woning. Daarbij wordt wel gekeken naar hoeveel m² wordt gesloopt.

Op de site van de provincie Overijssel is hiervoor een werkboek Kwaliteitimpuls Groene Omgeving (KGO) te vinden, met daarin de uitleg .

Op de website www.BuitenkansenOverijssel.nl staat een groot aantal voorbeelden waar het KGO-beleid goed heeft uitgepakt. Inspirerende projecten vanuit bewoners en bedrijven. Met tips en een stappenplan voor mensen die ook zelf aan de slag willen met hun idee in het buitengebied.
Helaas staan er geen voorbeelden in voor het bouwen van Tiny Houses. Ook de Rood voor Rood ontwikkeling voorziet hier niet in.

In bepaalde gemeentes zijn er mogelijkheden, om voor aangekochte sloopmeters elders in de gemeente, een bouwvergunning te krijgen. Dit is ook een manier om landbouwgrond te krijgen voor nieuwbouw. Ook zijn er mogelijkheden om (als agrariër) sloopmeters te verkopen aan mensen die bouwgrond zoeken voor woningen. De regels zijn lokaal vastgelegd en kan dus per gemeente wisselen.

Op kavels waar voorheen agrarische bebouwing stond mag vaak maar één pand worden teruggebouwd. De woning moet uiteraard weer voldoen aan bestaande regelgeving. Hierdoor is het niet interessant om deze bouwgrond te gebruiken voor de bouw van tiny houses. Maar wellicht kan deze regelgeving aangepast worden.

Tip voor Rood voor Rood regelgeving Tiny Houses

Een x-aantal sloopmeters geeft recht op het bouwen van meerdere woningen met een totaal maximale woonoppervlakte van… x aantal m². Dus niet het aantal woningen leidend maken maar het woonoppervlakte.

Dit kan wellicht de oplossing zijn voor het bouwen van tiny houses op agrarische grond.

gratis beleggen

Dit aanbod is slechts beperkt geldig

✔️ Boek “In 10 stappen succesvol beleggen.

✔️ Handleiding “Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten. ✔️ Interviews met expert beleggers✔️ Toegang tot de ledensite met meer dan 57.000 leden ✔️ LIVE Online training

Klik hier voor een gratis boekpakket. Je betaald enkel € 6,95 verzen en verwerkingskosten.

Tiny houses op agrarische grond

Het instituut voor maatschappelijke innovatie heeft in 2018 een interessant verslag uitgebracht, het rapport Nieuw Bos en Klein Wonen. Anno 2020 zijn de argumenten nog belangrijker geworden. Zeker nu de regelgeving voor de boeren nog meer aangescherpt worden is de noodzaak voor een alternatief belangrijker dan ooit.

Drie maatschappelijke problemen

Er zijn op dit moment 3 grote problemen op het vlak van duurzaamheid o.a. door de stikstofproblematiek. De krant staat er vol van en iedereen zal het bekend in de oren klinken.

 1. Er worden te weinig woningen gebouwd de komende jaren.
 2. Boeren krijgen het moeilijk om te blijven boeren, soms verplicht tot verkoop land.
 3. Er moet meer bosaanleg komen om de co2 uitstoot te compenseren.

Woningnood

In het rapport van maatschappelijke innovatie wordt ook de behoefte onderkend van de verschillende doelgroepen. Zij stellen dat de komende decennia een behoefte ontstaat aan 60.000 tiny houses voor de helft bestaande uit permanente bewoning en voor de helft uit recreatiewoningen. Deze aantallen tiny houses lijkt mij wel heel erg veel, maar het geeft wel aan dat er een grote stijging is te verwachten. Zie ook Tiny houses een oplossing voor woningnood ?

Boerencrisis

Zeker sinds de stikstofcrisis is het voor de boeren niet gemakkelijker geworden om te blijven boeren. Ook voor de opvolger van het boerenbedrijf wordt het moeilijk om aan alle milieuregels te voldoen. 40 % van de boeren denkt aan stoppen!

Maar om daadwerkelijk het land te verkopen is vaak een te grote stap. Emotioneel is het voor veel boeren zwaar en ze willen daarom hun land nog niet verkopen waar ze jaren lang voor gewerkt hebben.

Maar hun pensioen of spaargeld zit wel voor een groot gedeelte in hun land. Niet verkopen betekent geen inkomen of spaargeld. Maar als een boer eerder stopt heeft hij wel inkomen nodig.

Bosaanplant

Aanleg van bos is een belangrijke sleutel voor de aanpak van het klimaatvraagstuk. Tijdens hun groei nemen bomen CO2 op en leggen het vast in hun bladeren, takken en de bodem. Hoe meer bomen, hoe minder CO2 in de lucht. Daarnaast levert bos op een duurzame manier hout op. Een duurzame en circulaire grondstof voor bouw van tiny houses.

Landbouwgrond en mogelijkheden voor bouwgrond.

Als we denken in mogelijkheden en niet in belemmeringen dan moeten we kunnen komen tot hele mooie oplossingen, die meerdere vraagstukken kunnen oplossen.

We hebben tiny houses nodig om de woningnood op te lossen en om meer aan de duurzame leefbehoeften van inwoners te voldoen.
Daarnaast hebben we bossen nodig voor duurzame grondstoffen voor de bouw van tiny houses, maar ook voor de CO2 opslag.

En de boer heeft grond om dit allemaal te realiseren, hoe mooi kan het zijn. Oh ja,…… regelgeving……. Maar dit moet toch op te lossen zijn als we ervan overtuigd zijn dat we hierdoor een win-win situatie hebben.

Tiny houses bouwen op agrarische grond.

Het zou ook financieel aantrekkelijk kunnen zijn, voor de diverse partijen, om te combineren. Aanleg van bos met kleine bouwpercelen. De boer kan deze bouwpercelen in het bos verpachten voor bouwers van tiny houses.

Dit maakt het voor de boeren veel interessanter. Ook voor gemeenten zou tiny houses op agrarische grond een goedkope oplossing kunnen zijn om meer woningruimte te creëren.

Boeren denken nog nauwelijks na over de mogelijkheden om te investeren in bos in combinatie met tiny houses. Kleine huisjes op hun grond is natuurlijk een geheel nieuwe mogelijkheid die nog niet veel aandacht heeft gehad.

Nu het boeren in de verdrukking komen, wordt er wel meer nagedacht over alternatieven. Dan is dit idee wellicht een goed idee om verder uit te werken.

tiny house te huur op agrarische grond
zelfgebouwd tiny house te huur

Regelgeving voor bouwgrond tiny houses op agrarische grond

Het combineren van de drie maatschappelijke problemen, woningnood, boerencrisis en bosaanplant tot één oplossing stuit nu vaak op belemmerende regelgeving. Er is vaak sprake van strijd met het bestemmingsplan of de beheersverordening.

Bestemmingsplan en regelgeving

Een bestemmingsplan is een door de gemeenteraad vastgesteld plan en bindend voorschrift. In dit plan worden de doelen en voorschriften van het gebruik van grond beschreven.

Het bouwen van een tiny house moet voldoen aan bestaande bestemmingsplannen en bouwbesluit. Het te bouwen pand moet voldoen aan bepaalde eisen, bijvoorbeeld het aantal m² oppervlakte en gebruik van materialen.

Meer informatie over bestemmingsplannen, omgevingsvergunning en bouwbesluit vind je op “Regelgeving en vergunning voor bouwen tiny house“.

Naast de bovengenoemde regelgeving zijn er soms nog andere gemeentelijke afspraken waar rekening mee moet worden gehouden. Gemeenten hebben vaak lokale afspraken zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en welstandscriteria.

Binnen de huidige wettelijke kaders is de aanleg van bos in combinatie met tiny houses meestal lastig of onmogelijk. Aanpassing hiervan kan via:

 • de nieuwe Omgevingsvisie
 • de Nieuwe Landgoederenregeling
 • de Rood voor Rood regeling
 • experimenten in het kader van de Crisis en Herstel-Wet.

Een hele opsomming, maar het geeft wel aan dat er mogelijkheden zijn.

Omgevingsvisie

Een omgevingsvisie bevordert duurzame ontwikkeling. Het beschrijft de voorgenomen ontwikkelingen, het gebruik en beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied. Ruimtelijke, economische en sociale componenten beïnvloeden elkaar. Dit sluit dus naadloos aan op de door ons genoemde problemen; woningnood, boerencrisis en bomenaanplant. Gemeentes nemen vaak 3 stappen voor het actualiseren van de omgevingsvisie.

 1. breng actuele ontwikkelingen in kaart (boerennood, natura 2000)
 2. benoem urgente thema’s (woningnood)
 3. maak keuzes voor de lange termijn

Probeer in gesprek te gaan met uw gemeente om te kijken hoe je deze omgevingsvisie mee helpt te ontwikkelen.

Crisis-en Herstelwet

De Crisis- en Herstelwet maakt het mogelijk om voor innovatieve op duurzaamheid gerichte experimenten af te wijken van een aantal bestaande kaders. Bosaanleg met tiny houses komt daar zeker voor in aanmerking.

Nieuwe omgevingswet mogelijke oplossing

Het omgevingsrecht is uitgegroeid tot een oerwoud van wetten, regels en procedures. Inmiddels tellen we in Nederland zon 40 wetten, 120 algemene maatregelen van bestuur en een paar honderd ministeriële regelingen op het gebied van onze leefomgeving. Het is vaak moeilijk om hierin het overzicht te bewaren. De nieuwe omgevingswet schept wat orde in de chaos en vervangt uiteindelijk 24 wetten.

Er komt een nieuwe omgevingswet in 2021. De Rijksoverheid wil met deze wet de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. De wet brengt meerdere thema’s bij elkaar tot één omgevingswet. Deze is bedoeld om meer ruimte te bieden aan initiatieven van bedrijven en burgers en minder vanuit Den Haag te regelen. Hierdoor zou het straks makkelijker moeten zijn om diverse bouwprojecten te starten.

Als je kijkt naar onze problematiek, zijn dat thema’s die provinciaal spelen. Hierdoor is er samenwerking noodzakelijk tussen gemeentes, provincies en andere partijen.

De Omgevingswet bepaalt dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten kunnen deelnemen aan beleid- en besluitvormingsprocessen. Vele gemeenten zijn al bezig met de nieuwe omgevingswet, maar liggen niet op schema om in 2021 deze volledig klaar te hebben. Door participatie kun je als burger invloed uitoefenen. Maak hiervan gebruik om het thema tiny houses op de agenda te krijgen.

Toekomst bouwgrond voor tiny house

Er zijn een aantal initiatieven voor de bouw en verhuur van tiny houses in Overijssel. zie ook facebook pagina: Tiny Houses Overijssel. Dit zijn vaak projecten in wijken of steden.

Projecten echt in het groen, grond dicht bij de natuur voor Tiny houses, zijn er nog niet veel. Tiny houses op agrarische grond worden wel als vakantiehuisjes aangeboden, maar slechts zelden als permanente woningen.

Toch zijn er voldoende mogelijkheden voor de toekomst, maar daarin moet de provincie, de boeren, de gemeenten en de burger samenwerken om de huidige wetgeving te veranderen. Tiny houses op agrarische grond is zeker mogelijk, maar dan moet ook de noodzaak aanwezig zijn. Ga met de gemeente in gesprek en geef jou interesse aan, hierdoor wordt de noodzaak steeds groter.

Plannen voor het bouwen van 10.000 tiny houses op agrarische grond

Er zijn plannen om vijf a zes natuurdorpen in de Peel te creëren. Op 3.500 hectare grond willen de pioniers 10.000 tiny houses bouwen. Er zijn veel vraagtekens of dit daadwerkelijk reëel is, maar het is misschien wel het vliegwiel die we nodig zijn.

10 september 2020 zijn de eerste bijeenkomsten hierover. Het is uiteraard belangrijk hoe de boeren hierover denken. Want het betreft hier met name agrarische grond die beschikbaar wordt gesteld voor het bouwen van de tiny houses.

Het zijn grootse plannen waarover ze dromen, die misschien voorgaande jaren niet uitvoerbaar waren. Maar tijden veranderen snel, dus misschien heeft dit project echt kans van slagen. Het ZLTO heeft grote interesse en zeggen ook raakvlakken te zien met hun visie op een viraal platteland.

Eerst moet er een overeenstemming zijn met de boeren en dan kan een volgende stap gezet worden.

Het idee klinkt heel simpel, maar is enorm ambitieus. Een deel van de grond van de boer wordt nieuwe natuur. Daar komen dan ook de tiny houses te staan. “Een boer kan die huizen dan verpachten. De boeren krijgen er dus weer inkomsten voor terug”, vertelt Ottens. “Boeren die moeten stoppen of dreigen te stoppen hebben zo weer kans op nieuw leven.”

omroepbranbant.nl

Het zou voor een geweldig grote stap zijn naar meer duurzaam wonen in de natuur. Wij houden u op de hoogte !

Daadwerkelijk wonen in een Tiny house

Om daadwerkelijk te gaan wonen in een tiny house is er wel een omslag nodig in je leefgedrag. Dit is ook vaak de bedoeling van het wonen in een tiny house. Meer bewust leven:

 • Minder consumptie
 • Duurzaam leven
 • Minimale vaste lasten

Dit is echter niet direct gerealiseerd. Naast het vinden van agrarische bouwgrond voor tiny houses is een goede voorbereiding op je levensstijl net zo belangrijk. Je moet echt ruim van te voren beginnen met een goede voorbereiding zodat je zonder moeite kleiner kunt gaan wonen.

Geen tiny house, maar toch minimalistisch leven.

Maar ook voor mensen in “grote huizen” is minimalisme een hele fijne levensstijl om meer rust te krijgen en minder stress.

In de veranderende wereld waarin we leven, schuilt er een ongelooflijke kracht in simpeler leven. Minimalisme is a way of life. Je kunt nu beginnen om jouw leven te veranderen in een duurzamer leven.!

Minimalisme draait niet om het weggooien van al je spullen, maar helpt je om eens goed te kijken naar welke dingen bijdragen aan je geluk en wat juist niet?

Onderstaande online cursus is echt een eyeopener voor mij en voor veel andere mensen. Ze ervaren daadwerkelijk meer tijd, ruimte en vrijheid in het leven, iets waar heel veel mensen naar snakken. Wacht daar niet mee, maar begin nu. Geef jezelf de vrijheid en laat de razende wereld achter je. De cursus is niet duur en de kosten verdien je meer dan terug als je iets minimalistischer kunt leven.

Ik vond deze cursus zeer inspirerend en echt een stimulans om duurzamer te leven! Ik ben weer een stapje verder!

Online cursus minimaliseren

De cursus motiveert je enorm om de eerste stappen te zetten naar minimalisme. Het is inspirerend om naar te luisteren en te lezen. Stap voor stap wordt je meegenomen om meer vrijheid te ervaren. Kijk voor mijn review op: review online cursus minimalisme

Meer info vind je door te klikken op de afbeelding hieronder! 🙂

online cursus minimalisme

De cursus is verdeeld in 4 modules om dit te bereiken.

 1. ‘Ontspullen’ om de externe omgeving op te ruimen en opnieuw in te richten.
 2. ‘Consuminderen’ om meer financiële ruimte te vinden, beter met de aarde om te gaan en te werken aan onthechting van spullen.
 3. ‘Versimpelen’ om meer tijd vrij te maken in het leven, en
 4. ‘Bewustwording’ om de vrijgekomen vrijheid te optimaliseren door middel van focus en te benutten door doelen op te stellen.
 5. Bonusmodule ‘Minimalisme met een gezin’ om tools te geven om te minimaliseren met kinderen.

Reacties

Ik ben benieuwd of dit artikel voor de lezer interessant is. Ik wil je graag uitnodigen om een reactie te geven onderaan deze pagina.

Categories:

Tags:

7 Responses

 1. Fantasties! Wij als gezin smachten naar anders leven,ontspullen,samen weven en leven met / in natuur.geweldig artikel dat ons inspireert meer en meer tot handelen hierin over te gaan.

   • Geweldig om dit artikel te lezen !Het is een droom die dichterbij komt omdat het praktisch handvaten geeft hoe het aan te pakken .Het geeft me moed om de ingeslagen weg te vervolgen .Ik zie om me heen dat de boeren op de manier zoals ze gewend zijn niet verder kunnen .Het geeft kansen en nieuwe uitdagingen!

 2. Beste,

  Voor een schoolopdracht voor Hogeschool van Hall Larenstein te Velp moeten wij voor een opdrachtgever in Tilburg uitzoeken of het mogelijk is om op de aanwezige bestemming tiny houses te bouwen voor recreatieve doeleinden (verhuur etc.).

  Zou u geïnteresseerd zijn in een kort interview (denk aan 30min) om wat vragen te beantwoorden?
  Deze vragen zouden wij vooraf kunnen opsturen zodat het interview soepel verloopt! (wij zijn namelijk verplicht 6 interviews te houden)

  Met vriendelijke groet,

  Xander Ras

 3. Interessant om te lezen. Ik heb ook al eens gehoord dat het moeilijk is om grond te vinden voor tiny houses. Mooi als er landbouwgrond beschikbaar is of verkocht kan worden aan toekomstige huiseigenaren. Dit zou inderdaad een oplossing kunnen zijn voor de woningnood.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al uw systemen voor uw tiny house
energiesysteem tiny house
Unieke Tinyparks boek nu