Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is een verzekering voor risico’s die je loopt als je anderen per ongeluk schade toebrengt. Ook de kosten van schade die je gezinsleden of huisdieren veroorzaken is vaak verzekerd.

Deze verzekering dekt zowel schade aan materialen als ook letselschade. Zeker als je lichamelijk letsel toebrengt aan anderen, kunnen de kosten heel hoog oplopen (=letselschade). Als je bijvoorbeeld met je fiets een voetganger aanrijdt kan het slachtoffer jou aansprakelijk stellen voor alle gemaakte kosten. Denk daarbij aan alle medische kosten, gederfde inkomsten of andere kosten.

Met deze aansprakelijkheidsverzekering ben je ook verzekerd voor kleinere schades, als je bijvoorbeeld een laptop laat vallen bij het verhuizen van een vriend (=materiële schade).

Let op! Deze aansprakelijkheidsverzekering is iets anders dan de verplichte WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) voor de eigenaar van een motorrijtuig. Maar ook een aansprakelijkheidsverzekering is zeer belangrijk als je gaat samenwonen.

Op de pagina “samenwonen en verzekeringen” kun je lezen welke verzekeringen verplicht zijn en welke zeker geadviseerd wordt als je gaat samenwonen.