Je hoort vaak van de term groene stroom of grijze stroom. In Wikipedia volgt onderstaande betekenis:

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de uit fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit, die dan “grijze stroom” wordt genoemd. Wikipedia

Duurzame of groene energie

Er zijn veel diverse soorten energie die uit duurzame energiebronnen zijn opgewekt. Duurzame energiebronnen zijn ontuitputtelijke bronnen. Dus geen aardolie of aardgas uit Groningen waarover veel te doen is. De zon en wind zijn voorbeelden van onuitputtelijke bronnen. Dit zijn de bekendste voorbeelden van groene stroom.

Maar er zijn nog andere soorten groene energie, bijvoorbeeld biomassa, waterkracht of aardwarmte.

Windenergie

Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt, een onuitputtelijke bron. De CO2-uitstoot is 50 keer lager dan van die van ‘grijze’ stroom. Ze wekken dus stroom op zonder de lucht te vervuilen. De windmolen hebben een levensduur van ca. 20 jaar.

Je ziet steeds meer windmolen in Nederland. Bij agrariërs, in de polder en op zee. Bijna iedereen is voor groene energie, maar er ontstaan vele discussies als er windmolens geplaatst worden bij de direct omwonenden. De windmolens kunnen wel overlast geven, bijvoorbeeld geluidsoverlast maar velen vinden het ook horizonvervuiling.

windenergie

Zonne-energie

De zon is ook een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf de energie van de zon benutten met zonnepanelen of een zonneboiler op je dak. Ga je een woning bouwen, dan is het zeker een must om je goed te laten informeren over de mogelijkheden van zonne-energie.

Maar het gebeurt ook op veel grotere schaal: van zonneparken in Nederland tot grote zonnecentrales in Spanje, Duitsland en de VS of zelfs in de woestijn.

Bio-massa

Bij biomassa wordt energie gemaakt door verbranding van allerlei organische producten. Denk aan hout, gft afval, mest of planten. Bio massa energie wordt groene energie genoemd omdat het nooit opraakt.

Maar bio-energie is niet klimaatneutraal. Het kan soms zelfs meer bijdragen aan klimaatverandering dan fossiele brandstoffen.

Groene stroom

Groene stroom wordt dus opgewekt door duurzame energie.

Het opwekken van groene stroom is voor leveranciers duurder, wel krijgen ze van de overheid een tegemoetkoming in kader van duurzaamheid.
Hierdoor is de keuze van groene stroom vaak slechts een paar euro per maand duurder dan gewone stroom.

Als je kiest voor groene stroom krijg je geen aparte leiding. Het zijn dezelfde stopcontacten en er is maar 1 stroomnet. Leveranciers zijn dan echter verplicht om groene energie in te kopen, het percentage is afhankelijk van het aantal klanten die kiezen voor groene stroom.
Wil je een contract voor groene stroom afsluiten kan dit heel gemakkelijk en snel. Zie hiervoor “energiecontract afsluiten

Aan de elektriciteit zelf merk je dus niet hoe deze is opgewekt. De groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom.

groene stroom

Grijze stroom

Grijze stroom is niet duurzaam en dus niet milieuvriendelijk. Je kunt het verdelen in twee groepen:

  • Energie die is gemaakt uit energiebronnen die kunnen opraken. Bijvoorbeeld gas en steenkool. Als je hier elektriciteit van maakt, ontstaan er broeikasgassen. Deze gassen zijn slecht voor het milieu.
  • Kernenergie. Dit is slecht voor het milieu omdat er schadelijk afval ontstaat als je deze energie maakt.

Steenkoolmijnen

Energie uit steenkool wordt in Nederland niet meer gewonnen. In omliggende landen zijn deze steenkoolmijnen (nog) vol op in gebruik. Al wordt wereldwijd steeds nagedacht over de klimaatveranderingen waardoor de steenkoolmijnen langzamerhand verdwijnen.

Aardgas

Aardgas wordt uit de bodem gewonnen. Grote hoeveelheden komen uit de zeebodem. Maar ook in het noorden van ons land, in het Groningse Slochteren, wordt gas uit de bodem gehaald. Hier is veel protest tegen, omdat aantoonbaar de huizen gaan verzakken.

Er is in 2019 een brede discussie in Nederland op gang gekomen over aardgasvrije woningen. Veel gemeentes hebben al uitgesproken dat ze een gehele transitie naar aardgasvrij zien zitten. Er worden daarvoor plannen opgesteld. In 2050 zou iedereen van het gas af moeten zijn. Of dit allemaal haalbaar is, is nog maar zeer de vraag.

Kernenergie

Over kernenergie is veel te lezen. Er zijn voorstanders van kernenergie omdat deze energie onuitputbaar is en schoon zou zijn. De productie van kern-energie is echter niet energie neutraal. Er is veel energie nodig om tot de uiteindelijke product te komen en het levert dus veel CO2 uitstoot . Denk daarbij aan het delven van de grondstof Uranium, bouwen en onderhoud van de installaties.

Voor al deze onderwerpen zijn voor en tegenstanders. Maar het aandeel groene energie wordt snel groter, er is steeds meer aanvraag voor groene energie. De grijze stroom wordt dan ook langzamerhand geheel afgebouwd.

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *