Regelgeving bouwgrond voor een Tiny House

Wil jij een Tiny House kopen, dan is het verstandig om je eerst goed te laten informeren over de regelgeving voor het verkrijgen van bouwgrond of kavel.

Bij het kopen van een Tiny house kies je bewust voor de vrijheid van klein wonen, voor minder consumeren en meer duurzaam leven.

Regelgeving voor bouwgrond voor een Tiny house

Bij het kopen of zelf bouwen van een Tiny house moet je je wel realiseren dat dit anders is dan een woning kopen of bouwen. Je zult je eerst in de regelgeving moeten verdiepen. Heel saai, ik weet het, maar wel essentieel om goed te slagen.

Door de diverse regelgeving is het moeilijker om een tiny house te bouwen dan een “gewoon”huis. De huidige regelgeving is nog niet altijd voorbereidt op het nieuwe flexibele wonen.

Bestemmingsplan

Ten eerste moet er voldaan worden aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Voor het plaatsen of bouwen van een tiny house, voor permanente bewoning, heb je grond of kavel nodig met de bestemming “wonen”.

Je kunt het bestemmingsplan bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl en eventueel op papier in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning

Voor het bouwen of plaatsen van een compacte woning is een omgevingsvergunning nodig. Vroeger was dit de bouwvergunning. De regels verschillen per situatie.

Je vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Ook moet er rekening gehouden worden met omgevingsvergunningen. Deze regels kunnen per gemeente verschillen. De woning moet passen bij bestaande woningen die al in de wijk staan. Een commissie binnen de gemeente moet hiervoor goedkeuring geven.

Bouwbesluit tiny houses

Voor het bouwen van Tiny Houses moet je voldoen aan het bouwbesluit voor eengezinswoningen. Dit houdt in dat de bouwvoorschriften nageleefd moeten worden.

In dit bouwbesluit zijn minimumeisen geformuleerd waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Dit kan voor een Tiny house bouwer een hele uitdaging zijn maar zeker niet onmogelijk.

Wil je een tiny house bouwen van meer dan 22 m2 dan zit je in de meeste gevallen al boven de minimale oppervlakte-eisen van het Bouwbesluit 2012.

Daarnaast is er een gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit 2012 die de mogelijkheid biedt om van de prestatie-eisen af te wijken. Uiteraard moet dit goed onderbouwd zijn. Daarbij moet je aanneembaar maken dat deze afwijkingen de veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieuprestaties niet in gevaar brengen.

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Het is heel erg afhankelijk van de lokale politieke houding hoe men deze afwijkingen beoordeeld. Is er al veel gelobbyd bij de politiek, is er gedragenheid voor anders wonen of juist niet.

regelgeving bouwgrond aankoop tiny house

Voorbereiding voor het kopen of bouwen van een tiny house.

Laat je dus goed informeren bij de gemeente of er grond beschikbaar is voor het bouwen van een klein huis. Informeer welke regelgeving voor bouwgrond voor een tiny house bij jouw gemeente van toepassing is. Ga met ze in gesprek en maak ze deelgenoot van jouw plannen.

Maar laat je daarnaast ook informeren over toekomstige projecten. Bij veel gemeentes staat het bouwen van Tiny houses op de agenda. Echter komt het mondjesmaat van de grond. Zie hiervoor “tiny houses en woningnood“.

Daarnaast zijn er misschien mogelijkheden om op agrarische grond een tiny house te bouwen.

Voor het bouwen van tiny houses op eigen grond als mantelzorgwoning gelden er andere (minder strenge) regelgevingen.

Nieuwe omgevingswet een oplossing voor Tiny Houses ?

Veel gemeenten zijn bezig met de nieuwe omgevingsvisie. De komende jaren moet in elke gemeente een nieuwe omgevingswet klaar zijn die veel regelgeving bundelt.

Hierdoor vervallen 26 wetten die gaan over de fysieke leefomgevingheel en worden beschreven in de nieuwe omgevingswet. Hierdoor zou het overzichtelijker moeten worden en meer flexibel.

Deze nieuwe omgevingsvisie biedt waarschijnlijk mogelijkheden voor tiny houses. Laat je dus goed informeren bij de gemeente waar jij je Tiny house wilt laten plaatsen. Welke regelgeving voor bouwgrond voor een tiny house van toepassing en wat komt er in de toekomst.

De plaatselijke regelgeving van grond voor mijn eigen tiny house

In 2016 begonnen we ons te oriënteren in het kleiner wonen in Almere. We zochten een kleine woonruimte, die betaalbaar was voor een alleenstaande, met eventueel ruimte voor een tweede persoon. De studentencontainers die in Almere staan waren betaalbaar, maar daar kwamen we niet voor in aanmerking. Maar door onze zoektocht werden we steeds meer geïnteresseerd in duurzaam en klein te bouwen.

In Almere poort was destijds een BouwExpo waar verschillende tiny houses werden gebouwd en tentoongesteld. Verschillende stijlen en vormen waren aanwezig. Deze huisjes zagen er van buiten ook bijzonder leuk uit!

Bouwgrond voor het bouwen van een tiny house

In de workshops die we hebben gevolgd, werden we bijgepraat over diverse onderwerpen voor het wonen in een tiny house. Er was grond beschikbaar gesteld in een groen gebied en het leek echt te mooi om waar te zijn.

Ontginnen van de grond

De meeste tiny houses zijn wel zelf voorzienend, maar ook de drainering en ontsluitingswegen moest door de eigenaren van de tiny houses betaald en met elkaar geregeld worden. Het was echt nog in de eerste experimentele fase, voor ons was er teveel onzekerheid om dit, op korte termijn, goed te laten slagen.

Na een aantal bijeenkomsten en verschillende gesprekken hebben we toch besloten om hiervan af te zien. Inmiddels hebben we een andere woonruimte in Almere gevonden, ook een klein huisje. Niet het ideale stekje maar wel betaalbaar. Voor ons blijft het zelf bouwen van tiny house nog altijd interessant. Ontwikkelingen volgen we op de voet. Zeker nu de wereld veranderd en de vraag naar tiny houses steeds sterker wordt en daarbij ook de mogelijkheden in diverse gemeentes.

Inmiddels zijn er veel meer mogelijkheden voor het bouwen van tiny houses. Er zijn grote nieuwbouwwijken waar ruimte is gecreëerd voor tiny houses en er zijn mogelijkheden om in ’t groen te wonen. Er zijn dus goede bouwkavels voor het zelf bouwen van je eigen tiny house.

Wij wachten op ons ideale plekje in de natuur om dan ons huisje zelf te bouwen.

Voorbereiding op het kleiner wonen

Ik ben al wel begonnen met een online cursus minimalisatie als voorbereiding op het nieuwe wonen. Maar ook in een groter huis is minimalistisch wonen stijlvol. Kijk naar de Scandinavische designs, waar minimalisatie een grondhouding is.

Minimalisme draait niet om het weggooien van al je spullen, maar helpt je om eens goed te kijken naar welke dingen bijdragen aan je geluk en wat juist niet.

Een online cursus is alvast leuk om te doen. Je bent dan al bewust bezig met je nieuwe levensstijl, met een minimale investering.

Online cursus minimaliseren

Het doel van deze cursus is om meer tijd ruimte en vrijheid in je leven te vinden.

De cursus is verdeeld in 4 modules om dit te bereiken.

  • Module 1 ‘Ontspullen’ om de externe omgeving op te ruimen en opnieuw in te richten.
  • Module 2 ‘Consuminderen’ om meer financiële ruimte te vinden, beter met de aarde om te gaan en te werken aan onthechting van spullen.
  • Module 3 ‘Versimpelen’ om meer tijd vrij te maken in het leven, en
  • Module 4 ‘Bewustwording’ om de vrijgekomen vrijheid te optimaliseren door middel van focus en te benutten door doelen op te stellen.
  • Bonusmodule ‘Minimalisme met een gezin’ om tools te geven om te minimaliseren met kinderen.


Andere artikelen over tiny houses

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *