Er zijn veel boeren die een alternatief zoeken voor hun landbouwgrond. Tiny house bij de boer is steeds meer in opkomst.

Wil je alvast ervaren hoe het is om, in een tiny house in de natuur of bij de boer te huren voor vakantie, dan hebben wij de mooiste plekjes geselecteerd op “Een tiny house huren als vakantiewoning“.

Agrarische grond voor tiny houses

In 2020 is er al een artikel verschenen op deze website waarbij een aantal creatieve mogelijkheden werd beschreven om agrarische grond of landbouwgrond beschikbaar te maken voor duurzame tiny houses bij de boer. Nu anno 2023 is dit nog steeds actueel.

De drie grote problemen die beschreven zijn, zijn in 2023 misschien nog wel actueler

  1. Wonen – Er zijn te weinig woningen voor starters en jongeren.
  2. Natuur – We moeten verduurzamen om het milieu in stand te houden en de toekomst veilig te stellen.
  3. Landschap – Boeren krijgen het moeilijk om te blijven boeren, soms verplicht tot verkoop land.

Er is en groot project in Nederland die inmiddels deze ideeën omzet in het daadwerkelijk bouwen van tiny houses bij de boer. Een ontzettend mooi project, waarbij de initiatiefnemers met ontzettend veel visie en idealisme het lef hebben om daadwerkelijk aan iets groots te beginnen.

Het Peel Natuurdorpen project draait om wonen, natuur en landschapslandbouw. Landbouwgrond geschikt maken voor het bouwen van tiny houses, maar dit project gaat verder dan alleen een tiny house bouwen bij de boer. Er is aandacht voor de drie grote problemen zoals hierboven is beschreven. Er is ook veel aandacht om landbouwgrond om te bouwen naar coulisselandschappen, omvormen naar gevarieerder natuur. Zodat natuur, dier en mensen met plezier duurzaam samen wonen.

Coulisselandschappen

In Nederland dreigen de coulisselandschappen te verdwijnen. In Gelderland en Overijssel zie je nog wel halfopen landschappen dat door heggen, houtwallen en boomrijen worden gescheiden. Het coulisselandlandschap is ontstaan door kleinschalig grondgebruik van kleine boeren. De boeren gebruikten heggen en houtwallen om het vee tegen te houden. Ook voor de diersoorten die in de vrije natuur leefden was dit een ideale omgeving om in te vertoeven.

Maar ook in de oostelijke en zuidelijke provincies zijn deze coulisselandschappen grotendeels verdwenen. Door de ruilverkaveling, een project van de provincies die in de jaren 60 en 70 werden uitgevoerd, werden de landbouwgronden opnieuw verdeeld. De vele kleine lapjes land werden samenvoegden tot grotere gebieden landbouwgrond en de vele heggen, wallen en bomenrijen verdwenen. Dit was wenselijk door de mechanisatie die in opkomst was. De boeren konden hun bedrijf uitbreiden en groeien naar grote bedrijven.

In de huidige tijd zien we wat de gevolgen zijn van de vele grote bedrijven. De noodzaak wordt gevoeld om de co2 uitstoot terug te dringen. De boeren worden gemotiveerd om hun bedrijf te verkleinen of om te schakelen naar andere vormen van inkomsten. Maar dit is voor de meeste boeren wel een enorm probleem. Dus zullen we met elkaar naar nieuwe, creatieve mogelijkheden moeten zoeken.

tiny house bij de boer coulisselandschappen

De vorming van nieuwe coulisselandschappen

De Peel is een grotendeels afgegraven hoogveengebied op de grens van de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. Het hoogveengebied strekte zich ongeveer uit van Weert in het zuiden tot Grave in het noorden. Eeuwenlang vormde het een rijksgrens. Wikipedia

In het project Peel natuurdorpen wordt door de boeren nieuwe natuur aangelegd op de landbouwgronden. Bossen, heggen, watergebieden en houtwallen komen terug. Het doel is om in deze natuur van de Peel tiny houses te bouwen. De tiny houses worden het verdienmodel voor de boer.

Wonen in een tiny house in de natuur

Er is bewust gekozen voor tiny houses in de natuur van de Peel en niet voor grote villa’s. Tiny houses geven minder of bijna geen overlast aan de natuur en bovenal zijn ze betaalbaar en daardoor voor iedereen bereikbaar. Geen dure villa’s die alleen bereikbaar zijn voor de welgestelden, maar woningen voor onder andere starters en mensen die bewust duurzaam en klein willen wonen in de natuur.

Uiteraard zijn er ook luxe recreatie tiny houses te koop in de natuur, dit is echter een andere doelgroep waarbij duurzaam ook hoog in het vaandel staat. Maar wellicht is rendement en luxe bij deze doelgroep iets belangrijker. Zie hiervoor “Tiny house kopen als vakantiehuisje”

Tiny house bij de boer, is het reëel ?

De oorspronkelijke droomidealen waren om op 3.500 ha nieuwe natuur 10.000 tiny houses te bouwen. Daarbij wilden ze vijf of meer nieuwe Peel Natuurdorpen ontwikkelen.

Uiteraard moet je groot denken als je een visie wilt ontwikkelen voor wonen, natuur en landschap. Maar de werkelijkheid is (helaas) iets weerbarstiger. De verschillende bureaucratische processen werken hier ook niet mee. Maar heel langzaam zien we wel enkele ontwikkelingen en daar kan ik alleen maar heel blij van worden.

In de nieuwsbrief van Peel Natuurdorpen is goed nieuws te lezen.
Groen licht voor demolocatie Heihorst. Het college van B&W van de gemeente Maashorst nam 24 januari 2023 een positief besluit. Zie het persbericht van de gemeente Maashorst: Persbericht gemeente Maashorst.

Het geeft dit project een boost als er daadwerkelijk een demolocatie komt, zodat alle betrokken organisaties en woningzoekenden daadwerkelijk kunnen zien waarom deze oplossing een ideale oplossing kan bieden voor de vraagstukken op wonen, natuur en landschappen. Tiny houses bij de boer kan zoveel meer brengen, dat gaan we zien op de demolocatie in de gemeente Maashorst.

Er moet nog heel veel gebeuren, maar het begin is er.
Grote veranderingen beginnen met visie, een stip aan de horizon. En daarna met veel vallen en opstaan, bijsturen en doorzetten totdat het wiel begint te rollen. Ik ben ervan overtuigd dat het wiel langzaam begint te rollen en de missie van Peel natuurdorpen over een aantal jaar zichtbaar vorm begint te krijgen. Maar het is wel een traject van de lange adem, zoals ook andere projecten in de gemeenten waar inwoners graag tiny houses willen bouwen.

Andere interessante artikelen

Agrarische grond voor tiny houses

Tiny house kopen als vakantiehuis

Tiny house huren per provincie

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al uw systemen voor uw tiny house
energiesysteem tiny house
Unieke Tinyparks boek nu