Van een gemeenschappelijk huishouden is sprake als:

  • twee of meer personen samen hun hoofdverblijf hebben op 1 adres. (Dit is het huisvestingscriterium) en
  • deze personen voor elkaar zorgen of bijdragen aan de kosten van de huidhouding. (zorgcriterium)
gemeenschappelijke huishouding

Het kan zijn dat jullie beiden een woning hebben, maar toch het merendeel van de tijd verblijven in 1 woning (hoofdverblijf). Dan is er dus sprake van gemeenschappelijk huishouden.

Als je een gezamenlijke rekening aanhoudt of elkaars begunstige bent bij verzekeringen dan gaat de bealstingdienst ervan uit dat je aan het zorgcrierium voldoet. Maar ook als je voor elkaar zorgt tijdens ziekte of samen de boodschappen betaald.

Ook als je met een broer, zus, grootouder of kleinkind in dezelfde woning woont (en daar staat ingeschreven), telt dit als samenwonend.

Je hebt automatisch een gemeenschappelijk huishouden als

Gevolgen van gemeenschappelijke huishouden voor uitkeringen

Wel of niet geregistreerd staan als iemand die een gemeenschappelijk huishouden voert kan veel gevolgen hebben voor diverse uitkeringen.

Als samenwonende krijg je minder AOW dan als alleenwonende. Samenwonenden kunnen de kosten van wonen en levensonderhoud met elkaar delen. De AOW-uitkering voor een alleenstaande is 70% van het minimumloon. Voor een gehuwde of samenwonende is dat 50% van het minimumloon per persoon.

Als samenwonende krijg je mogelijk ook minder bijstandsuitkering. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder samen wonen, hoe lager de uitkering.
De kosten kunnen immers ook door meerdere personen worden gedeeld.

Geef altijd door dat als je gaat samenwonen, je bent verplicht om dit te melden. De kans is anders groot dat je de uitkering achteraf terug moet betalen.

Voor de WW-, WAO-, WIA-, Wajong- of IOW-uitkering heeft samenwonen geen financiële gevolgen.

De gezinssituatie telt wel mee als je op een van deze uitkeringen een toeslag vanuit de Toeslagenwet ontvangt. Als u gaat samenwonen, kan bestaande huurtoeslag geheel of gedeeltelijk vervallen. Het heeft geen invloed op de zorgtoeslag.

Meer specifieke informatie kun je vinden op het juridisch loket.