Tiny houses of seniorenchalets zijn een oplossing om de doorstroom van senioren op de woningmarkt te faciliteren.

Problemen op de woningmarkt door beperkte doorstroom

De wooncrisis wordt alsmaar groter. Het is het gevolg van de onbalans tussen vraag en aanbod van woningen voor zowel jongeren als ouderen. In 2020 liep het tekort aan woningen op tot meer dan 300.000 woningen. De doorstroom van senioren op de woningmarkt wordt door velen als een oplossing gezien. Maar de mogelijkheden zijn nog beperkt om doorstroming daadwerkelijk te bevorderen.

Doorstroming van senioren op de arbeidsmarkt betekent dat senioren verhuizen van de ene naar de andere woning. De woning die zij achterlaten, komt hierdoor beschikbaar voor anderen. Dit lost de schaarste niet op, maar draagt wel bij aan een evenwichtigere verdeling. Maar waar moeten de ouderen naar toe nu er geen huurhuizen of bejaardenhuizen meer beschikbaar zijn?

Het aantal ouderen boven de 75 jaar zal naar verwachting stijgen van 1,4 miljoen in 2019 naar 2,6 miljoen in 2040 en daarmee zal ook de vraag naar kleiner wonen toenemen. In 2018 woonde 94% thuis en slechts 6 % in verpleeghuizen. Het beleid van de overheid om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en de toenemende wens van ouderen om meer de eigen regie te voeren leiden ertoe dat de
wensen naar diversiteit in woonwensen en woonvormen zullen toenemen.

Wensen van de senioren voor doorstromen in de woningmarkt

Belangrijk is dat er meer rekening wordt gehouden met de wens naar diversiteit in woonvormen, zoals ook de wens naar kleinschalige woonvormen waar men elkaar kan ondersteunen in zgn “hofjes” naast de traditionele woonvormen. Deze woningen zijn bij voorkeur gelegen in een groene omgeving, nabij
winkels, gezondheidsvoorzieningen als arts. apotheek, fysio, OV. en ontmoetingsmogelijkheden als bv. buurthuizen en bibliotheken.

Er wordt gepraat over knarrenhofjes, maar hebben tiny houses die bij elkaar staan niet dezelfde functie? Kleinschalig wonen, in het groen en een sociale factor creëren door een community op te bouwen. Deze termen worden niet vaak gebruikt bij huisvesting voor ouderen. Maar de ideeen zijn wel degelijk hetzelfde.

Waarom tiny houses een oplossing kunnen zijn voor de doorstroom op de woningmarkt

Tiny houses laten bouwen in een goed toegankelijke omgeving kan zeker een oplossing zijn voor een aantal ouderen om de doorstroming van senioren op de woningmarkt te bevorderen. Maar ook voor gemeenten heeft de doorstroom naar kleiner wonen in tiny house voordelen.

  1. Door de sociale factor, de community bij de tiny houses, wordt er naar elkaar omgekeken. Er wordt al jaren, door gemeentes, gepraat over het inzetten van eigen kracht om WMO en zorgkosten te besparen. Door het creëren van sociale community’s kun je dit daadwerkelijk realiseren. Niet alleen inzetten op hulp (eigen kracht) van kinderen, maar de ouderen onderling kunnen ook een belangrijke en sterke factor zijn om elkaar te helpen. Hierdoor is het mogelijk om op de WMO kosten te bezuinigen. Het noaberschap uit Twente kan ook op deze plekken gecreëerd worden.
  2. Doorstroming naar tiny houses kan ruimte bieden aan gezinnen die op hun beurt weer ruimte bieden aan starters. Deze doorstroom kan veel sneller gerealiseerd worden dan het bouwen van volledig nieuwe woningen. Het bouwen van tiny houses is veel milieuvriendelijker en het bouwproces stoot minder stikstof uit. Dus ook de stikstofcrisis hoeft geen belemmering te zijn om milieuvriendelijke tiny houses te bouwen voor ouderen.

Bovenstaande pleidooi om tiny houses te bouwen voor ouderen om doorstroom op de woningmarkt te bevorderen telt niet alleen voor tiny houses. We moeten zorgen dat er meer variatie komt om kleiner wonen mogelijk te maken, zodat ouderen kunnen kiezen. Ook de mogelijkheden voor het bouwen van mantelzorgwoningen op eigen grond of seniorenchalets bouwen in een hofje moeten gemakkelijk in te zetten zijn voor de ouderen.

Voorlichting in variaties van mogelijkheden

Senioren moeten wel gemotiveerd worden om ook daadwerkelijk deze stap te zetten. het moet aantrekkelijk gemaakt worden om te verhuizen. Voorlichting is daarbij heel belangrijk. Laat zien dat het wonen in een modern tiny house, een micro huisje of een seniorenchalet heel aantrekkelijk kan zijn. Het is niet alleen iets voor jonge mensen of hippies. Maar het kan de ouderen veel comfort bieden als het is aangepast op hun wensen. Tiny houses kunnen gemakkelijk op maat gemaakt worden, waarbij de wensen van de ouderen dus centraal kan staan.

Vraag een bezichtiging of vrijblijvend informatie over de verschillende tiny houses of chalets die gebouwd worden op vakantieparken. Bij Topparken zie je een diversietijd aan mogelijkheden. Hierdoor krijg je goed inzicht wat de mogelijkheden zijn.
Klik hier voor een gratis brochure of voor het plannen van een bezichtiging.

seniorenchalet voor doorstromen van senioren op de woningmarkt

Motiveren om senioren te laten verhuizen of doorstromen

De gemeente kan ook een financiële prikkel geven om daadwerkelijk te verhuizen en om de doorstroom van senioren op de woningmarkt te bevorderen. De verhuiskosten kunnen worden gesubsidieerd of, nog beter, het regelen van de gehele verhuizing in natura. Dit kan voor de ouderen misschien al een goede stap zijn. Het ontzorgen is hierin belangrijk, zodat dit geen belemmering kan zijn om te verhuizen. Ook moeten de tiny houses betaalbaar zijn, als het kan vergelijkbaar bij hun eerdere financiële positie.

Om ouderen te motiveren om door te stromen moet er dus iets geregeld worden:

  • Een grotere variatie die aansluit bij de woonwensen van de ouderen, zodat ze kunnen kiezen.
  • Beperk het aanbod niet alleen tot de huidige mogelijkheden maar kijk verder naar nieuwe innovaties.
  • Goede voorlichting van de mogelijkheden en comfort van kleiner wonen, evt. op maat gemaakt.
  • Gemeenten dienen particuliere initiatieven beter te ondersteunen en bijv. vlotter vergunningen te verstrekken
  • Mogelijkheden om ouderen ook een hypotheek kunnen afsluiten voor een tiny house, om zo de doorstroom te bevorderen. Of doorzetten van hun bestaande hypotheek.
  • Afgeven van een huurgarantie. Tijdelijke huur schrikt ouderen af, ze zoeken zekerheid om te kunnen blijven wonen zolang ze zelfstandig kunnen blijven wonen.

Andere mogelijk interessante artikelen

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *