Een huis kopen voor je kind kan een oplossing zijn als je kind op zoek is naar een betaalbare, leuke woning. Het lijkt tegenwoordig bijna onmogelijk om een woning te vinden die betaalbaar is voor een starter. Soms is het mogelijk om als ouder een woning te kopen om die vervolgens te verhuren aan je kind.

Als je de regels kent is het kopen en verhuren van een huis voor je kind een heel aantrekkelijke optie! Je kunt optimaal gebruik maken van de fiscale regelgeving en toeslagen mogelijkheden.

Wij kunnen uit ervaring zeggen dat het een win-win situatie is. Je gunt je kind een goed dak boven het hoofd en voor beide partijen kan het financieel heel aantrekkelijk zijn. Hieronder lees je hoe wij het hebben geregeld.

Hoe kan ik het kopen van een huis voor mijn kind financieren?

Financieren van een tweede woning kan op diverse manieren. Het ligt aan je persoonlijke situatie welke optie het beste is.

Volledig financieren uit eigen middelen

Indien je voldoende eigen middelen hebt kun je het huis voor jouw kind volledig betalen zonder een lening af te sluiten. Dit lijkt in eerste instantie misschien de beste oplossing maar dit ligt geheel aan de fiscale situatie of dit verstandig is.

huis kopen voor je kind

Over je spaargeld krijg je minimale rentes, sterker nog het kan geld kosten. Zeker als je vermogensbelasting moet betalen over deze middelen. Maar een tweede huis voor de verhuur wordt ook beschouwt als eigen vermogen en hierover wordt ook vermogensbelasting berekend (box3). Dus financieren uit eigen middelen is geen oplossing om de vermogensbelasting te omzeilen.

Het is ideaal als je snel en zonder voorwaarden wilt handelen. Met welke fiscale gevolgen je nog meer rekening moet houden lees je verder in dit artikel.

Hypotheek afsluiten voor het kopen van een huis voor je kind

Als je een hypotheek wilt afsluiten op de tweede woning die je wilt verhuren, dan zullen niet alle hypotheekinstellingen dit zonder meer financieren. Ze stellen een aantal voorwaarden, de belangrijkste voorwaarden zie je hieronder.

  • Het is niet mogelijk om het aankoopbedrag volledig te financieren, je zult zelf ook eigen spaargeld moeten inbrengen.
  • De woning moet op een fundering zijn gebouwd, een tiny house op wielen is dus geen optie voor een hypotheek. Ook kunnen er andere bouwkundige eisen gesteld worden.
  • Voor een tweede hypotheek geld een opslag op de rente.
  • Belangrijk is dat er geen voorwaarden zitten op verhuur van de tweede woning.
  • Voor het kopen van een tweede woning in het buitenland zitten vaak meerdere voorwaarden verbonden.

Hypotheek ophogen van je hoofdverblijf

De overwaarde van je hoofdverblijf kun je ook gebruiken om het huis voor je kind geheel of gedeeltelijk te financieren. Wat ons betreft was dit de beste optie. Je verhoogt je huidige hypotheek met het bedrag welke je nodig hebt voor aankoop van je tweede woning.

Hiervoor moet je natuurlijk wel voldoende overwaarde hebben en ook je inkomen moet toereikend zijn om de nieuwe maandlasten te kunnen dragen. Een groot voordeel is dat er geen opslag van rente wordt berekend. Je hebt geen hypotheekstelling nodig van de tweede woning en er zijn geen voorwaarden die gelden.

Maximale hypotheek berekenen Door deze site te bezoeken kun je de maximale te lenen bedrag berekenen.

Belasting bij verhuur van een huis aan je kind.

Wanneer je een tweede huis wilt kopen en verhuren aan je kind, wordt deze woning gezien als vermogen en valt dus ook in box3. Over de waarde van de woning. minus de lasten van de lening, moet je vermogensbelasting betalen.

Heb je de woning gefinancierd met een hypotheek of een andere lening dan mag je de hoogte van de lening in mindering brengen op de waarde van de woning. In ons geval hebben we de woning volledig gefinancierd, waardoor we geen bijtelling in box3 hebben.

De hypotheekrente die we betalen mag daarentegen niet worden afgetrokken van de inkomsten belasting omdat deze al verrekend kan worden in box3. Dit geldt voor alle financieringen van een tweede woning. Maar het interessante is dat de huuropbrengsten ook niet belast zijn.

In onze situatie betalen we dus een laag rentepercentage voor de hypotheek (1,05%), we betalen geen vermogensbelasting en de huur opbrengsten zijn vrij van belasting.

Maar het uitgangspunt is dat het een win-win situatie wordt. Er is een mogelijkheid om jouw kind ook optimaal (financieel) te laten profiteren van de regelingen die er zijn. Daarvoor is het belangrijk dat je goed nadenkt over de huur die doorberekend wordt.

Hoe bepaal ik de huur van mijn tweede woning voor mijn kind?

Om tot een goede bepaling te komen voor de huur moet je rekening houden met een aantal dingen. Uitgangspunt hierbij is om het voor jezelf maar ook zeker voor jouw kind zo goed mogelijk financieel te regelen.

Sociale huurwoning of vrije sector

Hoe tegenstrijdig het ook lijkt, maar je mag in sommige situaties niet zelf een huurprijs vaststellen. Je moet eerst inventariseren of jouw tweede woning een sociale of vrije sector huurwoning is. Dit doe je aan de hand van het woningwaarderingsstelsel.

Huurwoningen in de vrije sector zijn woningen met een minimale huurprijs van € 808,06 per maand (normen voor 2023). Voor de vrije sector gelden geen huur-regulerende bepalingen. Er kan voor deze woningen ook geen huurtoeslag aangevraagd worden.

Aanvragen van huurtoeslag mogelijk maken voor jouw kind

Als de huurder van de tweede woning niet teveel verdient kan hij/zij in aanmerking komen voor huurtoeslag. Sinds 1 januari 2020 komen meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag. De grens van het inkomen is geen harde grens meer, zoals dat voor 2020 wel was.

Het is zeker aan te bevelen om te kijken of er een huurtoeslag mogelijk is door een gratis proefberekening te maken. Een toeslag kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. Dit kun je doen door een proefberekening te maken op belasting.nl

Om het mogelijk te maken dat jouw kind een huurtoeslag kan aanvragen moet de huur niet boven de € 808,06 liggen, normen van 2023. (zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar, dan mag de huur niet hoger zijn dan € 452,52). Afhankelijk van zijn inkomen en vermogen kan er dan een huurtoeslag aangevraagd worden.

Door de huur onder deze grens te houden maak je het voor je kind financieel wel heel aantrekkelijk om de tweede woning te huren. En voor de ouders aantrekkelijk om een huis te kopen voor je kind.

Huis kopen voor je kind: Maak goede afspraken

Het is belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken. Ook al lijkt het overbodig omdat je een goede relatie hebt met je kind. Toch is het verstandig om alles vast te leggen. Zodat je geen misverstanden krijgt, je weet maar nooit wat er in de toekomst gebeurd. Dit voorkomt vaak veel problemen en de verwachtingen zijn ook duidelijk naar elkaar.

De afspraken leg je vast in een huurovereenkomst. Er zijn veel voorbeelden van huurcontracten op het internet te vinden. Bij huurhuisnederland kun je een goed huurcontract downloaden.

Onderverhuur

Het is belangrijk om met elkaar af te spreken wat wel en niet mag m.b.t. onderverhuur van kamers. Onderverhuur kan namelijk voor vervelende situaties zorgen.

Huurcontracten zijn moeilijk op te zeggen, ook al gebeurd dit mondeling. Als jouw kind de huur opzegt, kunnen de onderverhuurders blijven zitten. Wij hebben in het huurcontract apart op laten nemen dat onderverhuur uitgesloten is. Ook voor de verzekering wel zo handig.

Onderhoud

Een huis kopen voor je kind moet niet lijden tot misverstanden, dus ook voor het onderhoud is het wel belangrijk om iets af te spreken over de wijze waarop onderhoud wordt gedaan. Er zijn echter allerlei wettelijke regelgevingen die al veel zaken hebben geregeld. Kijk hiervoor op rijksoverheid.nl. Maar om de verwachtingen van te voren duidelijk te hebben is het wel wenselijk om het hierover te hebben.

Welke kosten voor wie ?

In een normale huur/ verhuurders relatie zijn de verdeling van de kosten vaak wel duidelijk. Maar als ouders een huis kopen heeft jouw kind heeft misschien andere verwachtingen. Ervaring leert dat er al snel naar de ouders wordt gekeken als er iets betaald of gedaan moet worden. Afspraken hierover schept duidelijkheid.

Maar hij/zij weet dan ook waar rekening mee gehouden moet worden. Zeker als hij/zij voor het eerst gaat samenwonen of zelfstandig wonen is een goede planning voor de inkomsten en uitgaven heel belangrijk. Om een goed overzicht in de financiën te krijgen staat op “Kosten samenwonen” een handige tool.

Financieel aantrekkelijk voor jezelf en voor je kind.

Als je de tweede woning kunt kopen door de overwaarde van je eerste woning op te nemen en verhuren voor maximaal € 808,06 (normen 2023) dan kan dit voor jezelf maar ook voor je kind financieel zeer interessant zijn.

De verhuurder krijgt meer huur dan dat er aan rente betaald wordt (bij lage rente). En de huurder heeft een mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen.

Andere gerelateerde artikelen

Samenwonen, wat te regelen

Tiny house bouwen op eigen grond

Een tiny house als vakantiehuis kopen

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al uw systemen voor uw tiny house
energiesysteem tiny house
Unieke Tinyparks boek nu