senioren kleiner wonen

Senioren willen vaak best kleiner wonen maar hoe dan? Er zijn geen beschikbare woningen om door te stromen.

Behalve meer nieuwbouw kan doorstroom ook een bijdrage leveren aan het bestrijden van de wooncrisis. Die doorstroom wordt bijvoorbeeld bevorderd als ouderen kleiner gaan wonen en hun huis beschikbaar komt voor de volgende generatie. Maar dan moet voor de senioren wel aantrekkelijk gemaakt worden.

Het aantal ouderen boven de 75 jaar zal naar verwachting stijgen van 1,4 miljoen in 2019 naar 2,6 miljoen in 2040. Het beleid van de overheid om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en de toenemende wens van ouderen om meer de eigen regie te blijven voeren, leiden ertoe dat de de doorstroom stagneert.

Van bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen naar verpleeghuizen

Met de decentralisatie van de zorg en het in werking treden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 is het verzorgingshuis helemaal afgeschaft. Het verzorgingshuis was de opvolger van het bejaardenhuis, dé plek waar ouderen, soms al direct na hun pensioen, naartoe verhuisden vanwege de sociale contacten en eventuele zorg in de nabijheid. Je ging kleiner wonen en maakte zo een eengezinswoning vrij voor de nieuwe generatie.

Deze vormen van wonen, waarbij de sociale contacten en het elkaar helpen belangrijk waren is volledig verdwenen. Pas met een zeer zware zorgindicatie wordt men nu toegelaten tot de verpleegtehuizen. Maar dat is in een veel later stadium in het leven van de ouderen. In dit stadium is er geen sprake meer van zelf-regie en is het verlenen van zorg het belangrijkste.

Bezuinigingen in de zorg leidt niet tot algemene bezuinigingen

Veel senioren willen echter wel zelfstandig en kleiner wonen, waarbij sociale contacten belangrijk zijn. Het vroegere bejaardentehuis is om zeep geholpen door de regering om het nodige te bezuinigen op de zorg.

Als we buiten de kokers gaan kijken van de verschillende “potjes”, waarin de overheid denkt, is het de vraag of het afschaffen van bejaardentehuizen financieel echt zo verstandig is geweest. Door het afschaffen van de bejaardentehuizen zijn er inderdaad grote bezuinigingen behaald binnen de zorgkosten, maar op andere terreinen zijn er grote problemen ontstaan. De problemen moeten vervolgens met grote sommen geld opgelost worden.

  1. Denk ten eerste aan het verminderen van doorstroom van de senioren naar kleinere woningen. Er is een groot tekort ontstaan van eengezinswoningen, waardoor er veel bijgebouwd moet worden. Met name is de vraag van sociale huurwoningen groot, om zo de doorstroom van ouderen te bevorderen.
  2. Eenzaamheid onder ouderen wordt steeds groter doordat men zo lang mogelijk zelfstandig thuis moet blijven wonen. Met name minder mobiele of minder actieve senioren ervaren veel eenzaamheid met als gevolg veel gezondheidsproblemen. De WMO kosten stijgen explosief door extra inzet van huishoudelijke hulp en thuiszorg.
  3. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op hulp in de eigen sociale netwerken van de senior. Hierdoor wordt de druk op kinderen en naasten veel groter, vele mensen zijn mantelzorgers geworden. Kinderen hebben vaak een baan, evt. kinderen en daarnaast hebben ze de zorg voor vader of moeder. We zien hierdoor een grote toename van burnouts in de doelgroep van mantelzorgers. Dit is zowel voor de werkgever als voor de zorg een grote kostenpost.

Oplossingen voor senioren om kleiner te wonen

Het oude verzorgingshuis is niet meer van deze tijd, maar de behoefte om kleiner te gaan wonen is er nog steeds. Er wordt gezocht naar alternatieven, maar die zijn er maar mondjesmaat.

Voorbeelden hiervan zijn:

Al deze alternatieven zijn echter niet voor iedereen weggelegd. Voor ouderen die geen dikke portomonee hebben zijn bovenstaande alternatieven moeilijk te realiseren.

Luisteren naar de wensen van de ouderen

De politiek moet snel na gaan denken over alternatieven, zodat de grote doelgroep senioren een goed alternatief hebben om kleiner te wonen. Sociale contacten en eigen regie zijn belangrijker geworden. Daarnaast zijn er vaak ook andere wensen onder de senioren, er is een veel grotere diversiteit onder de ouderen dan jaren geleden. Daarom zal de oude verzorgingshuizen niet meer de oplossing zijn. Het is geen aanlokkelijk alternatief voor senioren die de eigen regie willen behouden.

De oplossing zal dan ook niet gevonden worden in één soort huisvesting, maar juist in de diversiteit. De senior moet de keuze hebben wat het beste aansluit op zijn wensen. Niet voor de ouderen denken maar juist de ouderen laten meedenken wat voor hun een aanlokkelijk alternatief is om de doorstroom van woningen te bevorderen.

In de politiek is echter weinig creativiteit te ontdekken. Ouderenbonden, seniorenorganisaties en andere stakeholders verenigingen zich en komen regelmatig met voorstellen. Alleen de politiek reageert nog niet omdat buiten de box denken schijnbaar niet past in de bureaucratische processen. Maar juist dat zal de woningnood op moeten lossen.

Oud in een nieuw jasje

Misschien is de oplossing, om senioren kleiner te laten wonen, ook wel minder nieuw of creatief. Laten we de verzorgingstehuizen weer nieuw leven in blazen, maar dan met een modern strikje erom heen. Noem het anders en maak het aantrekkelijk door aandacht te geven aan de diversiteit van leven. Waarbij eigen identiteit en eigen regie belangrijk is en blijft.

Particuliere initiatieven kunnen als voorbeeld dienen en eventueel gekopieerd worden. Dit concept zou de politiek kunnen aanpassen om het ook voor mensen met een kleine beurs bereikbaar te maken. Het Ouden huis is hiervan een mooi voorbeeld, een verzorgingshuis met een modern strikje. Misschien kunnen we de leegstaande winkelpanden of kantoorpanden ombouwen naar ouderenappartementen met een gezamenlijke recreatiekamer, i.p.v. bedrijfspanden om te bouwen tot hele luxe juppenwoningen.

Steeds meer ouderen gaan kleiner wonen in een tiny house

The tiny house movement is op moment heel populair bij jongeren die kiezen voor een duurzaam leven. Maar ook steeds meer ouderen kiezen er voor om kleiner te wonen, door een tiny house te kopen of te bouwen.

Tiny houses zijn er in allerlei soorten, hele luxe maar ook eenvoudige tiny houses. Als je een tiny house laat bouwen kun je deze geheel aanpassen naar eigen wensen. Een senior kan een tiny house dus helemaal aanpassen naar zijn of haar wensen.

senior kleiner wonen

De energiekosten en vaste lasten voor een tiny house zijn vaak veel minder dan de grotere woningen, waardoor er meer overblijft om te leven. Dit is zeker aantrekkelijk als je na je pensioen minder te besteden hebt, maar wel fijn wil blijven leven.

Een tiny house als mantelzorgwoning bouwen op eigen grond of in de tuin wordt steeds populairder. Als het beoogde kleine huis gekenmerkt wordt als mantelzorgwoning zijn er weinig regelgevingen die dit kunnen tegenhouden. Eigen regie, zelfstandig en mantelzorg dichtbij. Er zijn nog meer voordelen te benoemen, zie hiervoor tiny-house-op-eigen-grond

Het kan ook een oplossing zijn voor de mantelzorger. Door een tiny house in eigen tuin te bouwen voor de senior komt de oorspronkelijke woning vrij voor de mantelzorger. Hierdoor creëer je dus ook doorstroom voor de jongere generatie en senioren kunnen kleiner wonen.

Andere artikelen over tiny houses


Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al uw systemen voor uw tiny house
energiesysteem tiny house
Unieke Tinyparks boek nu