Tiny houses zijn populair, ze zijn hot nieuws. Het is onvoorstelbaar hoe vaak het onderwerp tiny houses wordt beschreven. Met name in regionale dagbladen is er elke dag wel nieuws te melden over ontwikkelingen in de provincie.

De Tiny House movement heeft als doel om zo klein mogelijk ecologische voetstap achter te laten. Kleiner wonen is hiervoor een middel. Dus minder consumeren en meer duurzaam leven. Is het duurzaam leven en minder consumeren daadwerkelijk zo trendy zoals het aantal nieuwsartikelen doet vermoeden?

Hierbij een aantal opmerkelijke nieuwsfeiten in de regionale dagbladen van 1 week !

Tiny house te koop in Groningen

30-09-2020 in RTV Noord:
Stadsbestuur zet komst tiny houses door ondanks eerdere politieke verdeeldheid“.

Al langere tijd is er in Groningen een discussie over de bouw van diverse tiny houses. Sinds 2016 wordt er al gewerkt aan plannen om tiny houses te bouwen. Opmerkelijk in dit bericht is dat het stadsbestuur van Groningen het plan om Tiny Houses te realiseren toch wil doorzetten, ondanks de verdeeldheid binnen het Groninger gemeentebestuur.

Met name de locatie Westerpark is de oorzaak van de bezwaren. Het westerpark is een openbaar park die ruimte moet opofferen om tiny houses te realiseren. Ondanks deze bezwaren wil het stadsbestuur wil de plannen toch doorzetten. De meerderheid van de gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met de aanleg van de riolering, maar dan staat de komst van 24 tiny houses niets meer in de weg.

Zoals bij zoveel projecten in andere gemeentes is deze locatie ook tijdelijk, maximaal 10 jaar kan er worden gehuurd van de gemeente. Het is wel een vreemde constructie want de kavel moeten ook toegankelijk blijven voor bezoekers van het Westpark.

Tiny houses te huur in Zeeland

30-09-2020 Omroep Zeeland
‘Flexwonen is belangrijke oplossing voor woningnood, maar wel een tijdelijke “

In Renesse wil men met name Tiny Houses inzetten om starters op de woningmarkt in de woningbehoefte te voorzien. Dit is echter wel tijdelijk, de bewoners mogen maximaal vijf jaar in deze flexwoningen wonen. Daarna moet je dus een andere oplossing vinden.

Voor kerst zouden de eerste veertien tiny houses in Renesse gerealisseerd moeten worden, voor 1 april nog tien.

Tiny houses te koop in Zuid Holland

27-09-2020 Leids Dagblad
Tien tiny houses op binnenterrein van Lissese bloemenbuurt

In de gemeente Lisse worden tien tiny houses gebouwd op grond van 100m2 meter, een klein stukje grond dus. Deze tiny houses komen te staan op het binnenterrein tussen Geraniumstraat, Broekweg, Narcissenstraat en Gasstraat.

De tiny houses moeten duurzaam worden gebouwd, met zoveel mogelijk recyclebare materialen. De huisjes kunnen wel aangesloten worden op riool en de waterleiding, dus niet geheel off-grid. Maar de elektriciteit moet wel duurzaam worden opgewekt. Ook de warmtevoorziening moet duurzaam worden aangelegd. Hierdoor is het voor de gemeente wel een ambitieus project volgens de wethouder.

Tiny house in ontwerpplan Drenthe

24-09-2020 Dagblad van het Noorden
Ontwerpplan om woonwijk Bargeres in Emmen in tweeën te delen (een landelijk en stedelijk deel) wint tienduizend euro

Er is een ontwerpprijsvraag “Panorama Lokaal” uitgeschreven om woonwijken aan de stadsranden klaar te maken voor de toekomst. Donderdag is bekend geworden dat het ontwerp voor de woonwijk Bargeres in Emmen (Drenthe) heeft gewonnen. Ze krijgen een vergoeding van 10.000 euro om het plan te realiseren.

In dit ontwerpplan maken bestaande woningen aan de westkant van Bargeres deels plaats voor tiny houses en ecovilla’s in het groen. Aan de oostkant wordt ‘compact bouwen’ mogelijk gemaakt.

Tiny houses als tijdelijke huisvesting Gelderland

24-09-2020 Nijkerknieuws.nl
Weinig beslissingen in raad, wel nieuw raadslid

In de raadsvergadering werd het bouwen van Tiny Houses onder de aandacht gebracht. Er moeten 40 tot 50 Tiny houses komen op Spoorkamp II. Deze kleine huisjes moeten medio 2021 gebouwd worden.

In Nijkerk is de woningnood hoog, de druk is enorm toegenomen in de gemeente. Het college wil op korte termijn tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers, jongeren en statushouders creëren.

23-09-2020 StadNijkerk.nl
Meer Tiny Houses in Spoorkamp II
Wie in een Tiny House woont, heeft het recht om hier twee jaar te verblijven. In de tussentijd moet de bewoner zelf op zoek gaan naar een nieuwe woning.

Sinds 2018 heeft Nijkerk TIny Houses aan de Ds Kuyperstraat. Uit een evaluatie blijkt volgens de gemeente dat de bewoning van die huizen door een gemixte groep van statushouders, starters en spoedzoekers goed werkt.

Door het bouwen van 40 – 50 tiny houses aan de Spoorkamp krijgt de gemeente Nijkerk een tweede Tiny House-project.

tiny houses in het nieuws
Huidige Tiny houses Nijkerk ; Foto: Woningstichting Nijkerk

Toewijzing kavels tiny houses in Zuid Holland

23-09-2020 Aphens.nl
Tiny Houses zijn een grote uitdaging in Alphen-Stad

In dit artikel wordt beschreven dat het moeilijk is om geschikte kavels aan te wijzen voor het bouwen van Tiny Houses in Alphen Stad.

“De grote uitdagingen zijn het vinden van locaties en voldoende grond die nodig is voor één tiny house.”

De gemeenteraad wil in Alphen-Stad en de dorpen tijdelijke of permanente tiny houses laten bouwen voor starters en alleenstaanden. Er is echter geen locatie te vinden. Vele kavels en bedrijfskavels zijn al uitgegeven. Ook de markt voor bedrijfskavels is aan het groeien volgens de wethouder.

In Aphen-Stad is er geen ruimte voor kleine losstaande huisjes omdat deze te veel grond in beslag nemen. Dus geen tiny houses maar kleine prefab appartementen zouden er gebouwd kunnen worden.

Projectontwikkeling Tiny House Friesland

23-09-2020 Medenblikactueel.nl
Werksaam genomineerd voor de Werkinnovatie Prijs 2020″

Sociale werkbedrijven en sociale ondernemers kunnen ideeën indienen voor het creëren van nieuwe betaalde banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De finalisten mogen het idee verder uitwerken en ontvangen hiervoor 10.000 euro.

WerkSaam Westfriesland is één van de finalisten die het idee “Modulaire woningbouw voor een circulaire en inclusieve leefomgeving” mag uitwerken. In dit project wil men Tiny Houses bouwen volledig van gerecycled materiaal. De bouw biedt werk aan mensen die al langer geen werk meer hebben.

In januari 2021 wordt er bekend gemaakt wie de drie winnaars zijn. Ze krijgen elk tot maximaal één miljoen euro van Start Foundation om het plan uit te voeren.

Conclusie van de nieuwsartikelen

Bovenstaande artikelen is slechts een greep uit het nieuws over Tiny Houses. Het is trending op moment, een zeer interessant onderwerp. Uit de diverse nieuwsartikelen is met name te lezen dat iedere gemeente het een worsteling vindt om voldoende woningen te realiseren voor de specifieke doelgroepen, jongeren, starters, statushouders, migranten.

Tiny houses wordt veel genoemd als oplossing, zowel voor permanente bewoning maar ook voor tijdelijke bewoning. Maar vervolgens blijkt het in de meeste gemeente heel moeilijk om de regelgeving te doorbreken en om daadwerkelijk kavels te vinden die voldoende ruimte hebben voor het bouwen van een tiny house.

In al deze artikelen gaat het allang niet meer over de oorsprong van een tiny house, nl zo min mogelijk consumeren en zo duurzaam mogelijk leven.

Dit is de definitie van stichting Tiny House Nederland: Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie. Kleine volwaardige vrijstaande woningen van maximaal 50 m2 vloeroppervlak met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Ze staan op een (tijdelijke) fundering, maar ook op wielen.

In de artikelen zijn Tiny Houses met name een oplossing voor de woningnood.

Andere artikelen over tiny houses


Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al uw systemen voor uw tiny house
energiesysteem tiny house
Unieke Tinyparks boek nu