Als je gaat samenwonen denk je natuurlijk niet het eerste aan je pensioen of partnerpensioen. Toch is het wel belangrijk om daar even bij stil te staan. Ook als je jong bent, en de pensioendatum nog ver weg is, zijn het wel zaken die je nu moet regelen. Bij overlijden kan het belangrijk zijn voor je partner dat het samenwonen goed geregistreerd is. Dus ook voor je pensioendatum.

Kleine uitleg pensioen:

Als je stopt met werken omdat je de pensioen leeftijd hebt bereikt, stopt het salaris van je werkgever. Na je pensioenleeftijd krijg je AOW (algemene ouderdomswet)van de overheid. Dit netto € 812,71 p.p. (2020) voor samenwonenden.  Dit bedrag kan aangevuld worden met een pensioen die je op bouwt bij je werkgever. De werkgever houdt maandelijks een bedrag in van je salaris voor je pensioen, je eigen bijdrage. Daarnaast betaald de werkgever een maandelijks bedrag. Als je met pensioen gaat krijg je het berekende opgebouwde bedrag uitgekeerd in maandelijkse termijn tot overlijden.

Bij samenwonen wil je nog niet aan je pensioen denken

Maar als je gaat samenwonen dan denk je echt niet aan je pensioen Zeker niet als je iets veel leukers te doen hebt, zoals een huis inrichten of plannen maken met elkaar. Maar het is zeker nu wel belangrijk, je wilt bij vroeg overlijden je partner toch niet met financiële problemen laten zitten.

In je pensioen zit namelijk meestal ook een partnerpensioen, dit is belangrijk als je gaat samenwonen. Het partnerpensioen is inkomen voor je partner als jij komt te overlijden. (dus ook voor pensioendatum). Dit kan financieel wel heel belangrijk zijn in een hele nare periode.

Uiteraard kunnen jullie beiden een pensioen regeling hebben, dus als je gaat samenwonen zijn onderstaande stappen m.b.t. je partnerpensioen voor jullie beiden van belang.

stapel geld

4 stappen om je partnerpensioen goed te regelen bij samenwonen

  1. Kijk eerst of je een pensioenregeling hebt bij je werkgever en welke voorwaarden daarin staan. Vaak is er een pensioenoverzicht die digitaal of op papier wordt verstrekt door je werkgever. Je kunt het ook navragen bij je werkgever.

  2. Is een nabestaandepensioen onderdeel van de pensioenvoorwaarden?
    Zo ja , controleer of je partner als nabestaande is geregistreerd.
    Na huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt dit automatisch doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. Bij samenwonen moet hiervoor zelf actie voor ondernomen worden. Vaak is er wel een notariële samenlevingscontract noodzakelijk.

  3. Nu je toch bezig bent met je pensioen kijk dan ook kritisch naar het opgebouwde pensioen. Is de AOW en het opgebouwde pensioen voldoende voor jullie als je met pensioen wilt gaan. Het is belangrijk om dan de inkomsten en uitgaven in beeld te hebben ook na je pensioenleeftijd. (vaak een inschatting)
    Houdt ook rekening met je aanvullende wensen van leven na je pensionering. Wat wil je allemaal doen of niet doen. Moet je nog rekening houden met kinderen?

  4. In je berekening moet je ook rekening houden met eerdere werkgevers waar je pensioen hebt opgebouwd. Om eenvoudig een overzicht te krijgen kun je met je DigiD inloggen in www.mijnpensioenoverzicht.nl Daarin is een overzicht opgenomen van jou pensioenen. Hierin kun je ook zien hoeveel nabestaandenpensioen er verzekerd is als je ontslag neemt of ontslagen wordt.

Pensioen en ex-partners

Als je eerder bent getrouwd of een ex-partner hebt dan heeft dit invloed op je pensioen en op je nabestaande pensioen. Je ex-partner heeft recht op een gedeelte van de uitkering die jij hebt opgebouwd bij jouw werkgever. Uiteraard alleen over de looptijd dat jullie samen waren.

Het nabestaande pensioen wordt dan dus verdeeld, dit kan natuurlijk financieel behoorlijke gevolgen hebben voor je huidige partner. Kijk hier goed naar, het kan wel een reden zijn om een aanvullende uitkering te regelen, zodat je partner niet in financiële problemen komt als jij komt te overlijden. Denk dan bijvoorbeeld aan een overlijdensrisicoverzekering.

Andersom kun jij ook recht hebben op een gedeelte van het pensioen van je ex-partner.

pensioen en samenwonen

Lees ook :

9 tips om samenwonen goed te regelen

Je vindt hieronder een stappenplan die je kunt volgen zodat je goed voorbereid van start kunt gaan. Natuurlijk kan het voor iedereen anders zijn, iedere situatie is namelijk anders. Maar hierdoor krijg je wel overzicht en weet je wat je moet doen. Onderstaande stappen kun je volgen:

Alle informatie over samenwonen

Samenvatting van de alle artikelen en tips over samenwonen kun je lezen op Samenwonen: Wat te regelen

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al uw systemen voor uw tiny house
energiesysteem tiny house
Unieke Tinyparks boek nu