Schulden maken als je gaat samenwonen is vaak geen goede start. Schulden kosten veel geld, zeker producten op afbetaling is een dure optie. Maar je kunt ook een relatie aangaan met iemand met schulden. Hoe ga deze schulden regelen met je partner als je gaat samenwonen en wie is verantwoordelijk voor de afbetaling van deze schulden?

Geld lenen en samenwonen kan een beladen onderwerp zijn om te bespreken, maar het is wel van belang om dit met elkaar goed te regelen. Zorg dat je open en transparant bent over de de lening en schulden die je hebt gemaakt voor het samenwonen. Dit voorkomt problemen in de toekomst en je kunt daarover goede afspraken maken.

Relatie met iemand met schulden

Als je gaat samenwonen met iemand die al schulden heeft kan dit een belemmering zijn als je gaat samenwonen, omdat jij vaak niet voor het volledige bedrag aansprakelijk wil zijn. We zien vaak dat er op jonge leeftijd veel geleend wordt voor consumptiegoederen die niet meegenomen worden in het gezamenlijke huishouden of er al niet meer zijn.

Er kunnen hele discussies ontstaan. Jij en je partner hebben bijvoorbeeld beiden een auto, maar je partner heeft deze volledig gefinancierd. Dan wil jij niet verantwoordelijk zijn voor deze lening. Of je aansprakelijk bent voor de schuld van je partner, hangt af van jullie samenlevingsvorm.

Partner in de schuldsanering

Zit je partner in de schuldsanering en wil je samenwonen dan moet dit wel doorgegeven worden aan de bewindvoerder. Als je partner gaat samenwonen terwijl hij/zij voorheen zelfstandig woonde dan gaan de vaste lasten vaak dalen omdat je deze deelt met elkaar. Er wordt dan een nieuwe berekening gemaakt wat je partner moet reserveren voor schuldsanering.

Samenwonen en schulden zonder samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen jullie waarin je afspraken maakt over allerlei zaken. Alle voor- en nadelen van een samenlevingscontract lees je op : Samenlevingscontract voordelen?

Woon je zonder samenlevingscontract, dan blijven jullie zelf aansprakelijk voor je eigen schulden die je gemaakt hebt voor het samenwonen. Ook voor de belastingdienst blijven deze schulden gescheiden.

Maar het kan wel vervelend worden als jouw partner de afspraken niet nakomt m.b.t. het betalen van aflossing of rente. Zeker als er een deurwaarder ingeschakeld wordt kunnen de nodige problemen ontstaan. De deurwaarder mag geen beslag leggen op jouw persoonlijke spullen of inkomen. Maar als je partner op hetzelfde adres woont, zal de deurwaarder wel beslag proberen te leggen op de inboedel in het huis. Hij mag ook echt beslag leggen op de gezamenlijk inboedel. Wil je dit voorkomen dan moet jij aan kunnen tonen dat de betreffende spullen echt alleen van jou zijn.

samenwonen met schulden

De deurwaarder kan ook beslag leggen op (een deel) van het inkomen van jouw partner. Hierdoor wordt het gezamenlijk te besteden bedrag voor het huishouden vaak aanmerkelijk lager.

Schulden afsluiten tijdens het samenwonen

Maar ook tijdens het samenwonen kun jij of je partner schulden maken. Ook deze schulden blijven voor de verantwoordelijk voor degene die ze heeft afgesloten als je geen samenlevingscontract hebt.

Dit heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat ieders verantwoordelijk blijft voor zijn eigen acties.

  • Voordeel: Als je partner een lening heeft afgesloten op eigen naam, tijdens het samenwonen, dan blijft het de verantwoordelijkheid van je partner. De ander kan hierover ook niets weten en kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden.
  • Nadeel: De lening kan ook aangegaan zijn voor een aankoop die in het gezamenlijke huishouding wordt gebruikt. Als jullie uit elkaar gaan dan zal degene verantwoordelijk zijn die de lening heeft afgesloten. Dit zal ook niet wenselijk zijn.

Wil je apart van elkaar een lening aangaan dan is dat mogelijk als je bijvoorbeeld geen gezamenlijke financiële huishouding voert. Anders zal de kredietinstelling de lening altijd op beide namen willen stellen.

Als de lening is afgesloten op beide namen zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat jullie beiden verantwoordelijk zijn voor de gehele lening. Een schuldeiser kan dus het gehele bedrag opeisen bij één persoon.

Schulden vastleggen in samenlevingscontract

Het grote voordeel van een samenlevingscontract is dat alles is vastgelegd, in goed overleg, voordat er problemen komen. Je kunt altijd terugkijken wat er is afgesproken, wie wat betaalt. Hierdoor heb je meer houvast als er verschil van mening is tussen jullie.

In een samenlevingscontract kun je vastleggen wie voor welke schulden aansprakelijk is. Welke schulden zijn echt individueel en welke schulden zijn voor jullie gezamenlijk afgesloten. Wel moet dit vastgelegd worden bij de notaris.

Lenen voor een huis als je gaat samenwonen.

Een lening afsluiten om te gaan samenwonen is geen goede start. Het kost over het algemeen erg veel geld en je begint met schulden. Maar er kunnen situaties ontstaan waarvoor je moet lenen omdat je het bedrag niet bij elkaar kunt sparen.

Lenen voor een huis is daarvan het grootste voorbeeld. Een hypotheek afsluiten als je gaat samenwonen kan een uitstekende investering zijn. Zeker nu de hypotheek rentes erg laag zijn is dit een aantrekkelijker optie dan huren. Zie hiervoor ook “Een huis kopen of huren”.

Alvast kijken hoeveel je kunt lenen ? Klik op onderstaande afbeelding. Laat je altijd goed inlichten over de diverse hypotheekvormen. Een adviesgesprek is daarvoor een goed begin.

Samenwonen tegen zo laag mogelijke vaste lasten

Als je partner of jij schulden hebben, muv hypotheek, wil je waarschijnlijk geen hoge vaste lasten aangaan als je gaat samenwonen. Naar de aflossing en rente voor de lening moet er natuurlijk wel ruimte zijn om ook de andere vaste lasten te betalen.

Kijk wel kritisch naar de dingen die mogelijk zijn. Eerst een goede inventarisatie maken is echt noodzakelijk. Eerst de kosten en uitgaven inzichtelijk maken, daarna kun je kijken wat de mogelijkheden zijn als je gaat verhuizen en wilt samenwonen.

Ook is het misschien een optie om naar goedkoper wonen te gaan kijken. Een heel trendy manier van wonen is het kopen of bouwen van een tiny house. Veel mensen kiezen voor deze vorm van klein wonen omdat het duurzaam is maar ook goedkoop. Een tiny house kun je naar vermogen (laten) bouwen. Van eenvoudig naar heel luxe. De vaste lasten per maand van het kleiner wonen zijn echter veel lager. Hierdoor heb je meer mogelijkheden om de schilden zo spoedig mogelijk af te lossen.

Meer informatie vind je op :
Een tiny house kopen en financieren
Zelf bouwen van een tiny house

Checklist als je gaat samenwonen

Alle informatie over samenwonen

Samenvatting van de alle artikelen en tips over samenwonen kun je lezen op Samenwonen: Wat te regelen

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *