Op deze pagina lees je alles over studiefinanciering en samenwonen. Ga je samenwonen tijdens, of na je studie, dan dit kan consequenties hebben voor de hoogte van de studiefinanciering of gevolgen voor jouw studieschuld. Wat de gevolgen zijn lees je in onderstaand artikel.

Samenwonen tijdens je studie

Tijdens je studententijd kan er natuurlijk veel gebeuren, je begeeft je in een geheel veranderde wereld. Je leert andere mensen kennen, maar er kunnen ook allerlei mogelijkheden voorbij komen waar je eerder nooit bij stil hebt gestaan.

Misschien kom je wel een leuke partner tegen om mee te gaan samenwonen of wil je met een aantal vrienden in een studentenwoning gaan wonen. Er is goed nieuws! Het samenwonen heeft geen negatieve invloed op de studiefinanciering, er wordt in ieder geval niet gekort op je beurs.

Voor de berekening van de aanvullende beurs of toelage is alleen het inkomen van de ouders van belang.

Studiefinanciering berekenen bij samenwonen

Ben je een MBO student dan ontvang je een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs. Als je gaat samenwonen dan kan de hoogte van je je basisbeurs aanmerkelijk meer worden, als je van een thuiswonende situatie naar een uitwonende situaties gaat. De basisbeurs is namelijk afhankelijk van je woonsituatie. Voor thuiswonenden: € 99,94 en voor uitwonenden: € 490,46

De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van ouders, dus niet van partner.

ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs€ 99,94€ 490,46
Aanvullende beurs€ 408,07€ 434,45
Lening€ 217,72€ 217,72
Totaal 725,73 1.142,63
Dit zijn de maximale
bedragen per maand
Bron: https://www.duo.nl/particulier/studiefinanciering/bedragen.jsp

Ben je een HBO- of Wo student dan heb je nu ook recht op de basisbeurs.
Thuiswonende studenten ontvangen een basisbeurs € 121,33
Uitwonende of samenwonende studenten ontvangen een studiebeurs van € 466,69 per maand.
In het studiejaar 2023-2024 komt daar voor de duur van één jaar voor alle uitwonende studenten (ook in het mbo) nog € 164,30 per maand bij vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer boodschappen en energie.
Lening voor thuiswonende en voor samenwonende studenten is in 2023-2024 vast gesteld op € 293,67

De berekening van de studiefinanciering houdt geen rekening met het inkomen van je partner of vrienden waarmee je samenwoont. Als je jouw studiefinanciering bij samenwonen wilt berekenen zijn de inkomsten of de uitgaven niet van belang.

Samenwonen na je studie met een studieschuld

Heb jij of jouw partner een studieschuld dan kunnen er gevolgen zijn als je gaat samenwonen.

  • De maandelijkse aflossing van je studieschuld kan veranderen als je gaat samenwonen.
  • Een studieschuld kan ook invloed hebben op een eventueel af te sluiten hypotheek.
  • Als jij of je partner achterstanden hebt doordat je de maandelijkse aflossing niet kunt terugbetalen worden deze achterstand uit handen gegeven aan een deurwaarder. De deurwaarder kan beslag leggen op de inboedel van jullie gezamenlijke adres. zie hiervoor ook Samenwonen met schulden.
studiefinanciering en samenwonen

Hoeveel moet ik aflossen voor stufi als ik ga samenwonen?

Om een goede inschatting te maken in de kosten van het samenwonen is het van belang om te weten wat de gevolgen zijn van het samenwonen op jouw maandelijkse aflossing van de studiefinanciering.

Als je gaat samenwonen en jij of je partner hebben nog een studieschuld dan moet je dit wel doorgeven aan DUO, zodat de juiste bedragen worden doorberekend. Dit voorkomt vervelende situaties achteraf.

Duo houdt bij berekening van de aflossing van je studiefinanciering alleen rekening met jullie inkomsten, dus niet met de diverse uitgaven.

Meer van je sutdiefinanciering maandelijks aflossen bij samenwonen

Als je gaat samenwonen wordt het inkomen van jouw partner ook meegenomen in de berekening voor de aflossing per maand. Als het gezamenlijk inkomen (verzamelinkomen) hoger ligt zal ook de maandelijkse aflossing omhoog gaan.

Maar zoals altijd bij dit soort instanties zijn er uitzonderingen. Als je valt onder de terugbetalingsregels van voor 2012 dan kun je kiezen of je het inkomen van partner laat meetellen. Als je kiest om het inkomen van jouw partner niet mee te laten tellen dan wordt de aflosperiode wel langer.

Minder stufi maandelijks aflossen bij samenwonen

Maar je kunt ook een verlaging van de maandelijkse aflossing aanvragen. Duo kijkt naar het inkomen van jou en je partner van 2 jaar gelden. Het kan ook voorkomen dat jouw verzamelinkomen van 2 jaar geleden hoger was , dan jullie huidige verzamelinkomen. Bijvoorbeeld als je in die tijd samenwoonde met een andere partner met meer inkomen. Je kunt dan via Mijn DUO een verlaging van het maandbedrag aanvragen door het peiljaar te verleggen. Duo zal daarna jou verzamelinkomen opvragen bij de belastingdienst voor het berekenen van de juiste bedragen.

Het totaal terug te betalen bedrag wordt niet minder, maar doordat je maandelijks minder betaald wordt de aflosperiode langer.

samenwonen en aflossing studieschuld

Welke invloed heeft de studiefinanciering op een nieuwe hypotheek?

Bijna 1 miljoen Nederlanders hebben een studieschuld, met een gemiddeld bedrag van € 15.000,– euro. Deze studiefinanciering kan wel veel invloed hebben op een nieuwe hypotheek. Maar het is wel mogelijk om een hypotheek af te sluiten.

Een hypotheekverstrekker zal kijken wat je maandelijks te besteden hebt voor het aflossen van de hypotheek. Hiervoor worden alle maandelijkse lasten in beeld gebracht, dus ook de maandelijkse aflossing van de studiefinanciering. Wat jullie maandelijks te besteden hebben voor het aflossen van de hypotheek wordt dan berekend, dit is bepalend voor de hoogte van het maximaal te lenen hypotheekbedrag.

Een studiefinanciering staat niet geregistreerd bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) die op te vragen zijn door de kredietverstrekkers. Maar je bent wel verplicht om een eerlijke opgave te doen voor de hoogte van jullie studiefinanciering. In 2020 kunnen de hypotheekverstrekkers een verklaring bij DUO opvragen.

Hypotheekverstrekkers gaan altijd uit van je oorspronkelijke studieschuld bij het berekenen van je maximale hypotheek. Als je extra afgelost hebt, mag de geldverstrekker uitgaan van de oorspronkelijke studieschuld minus het extra afgeloste bedrag.

Je kunt eenvoudig je maximale hypotheek berekenen met een rekentool. In deze rekentool wordt ook de oorspronkelijke studieschuld meegenomen, je mag de extra afgeloste bedragen hiervan dus aftrekken. De berekening geeft je een indicatie van hoeveel je kunt lenen. Zo weet je ongeveer wat je huis mag kosten.

Maximale hypotheek berekenen

Valt het maximale te lenen hypotheek erg tegen dan kun je overwegen om naar kleiner wonen te kijken. Tiny houses zijn enorm in opkomst in deze veranderende wereld door verschillende redenen. De woningnood speelt een belangrijke factor, maar ook duurzaamheid en de lage vaste lasten.

Op deze site kun je veel informatie vinden over de tiny houses

samenwonen en hypotheek

Checklist als je gaat samenwonen

Alle informatie over samenwonen

Samenvatting van de alle artikelen en tips over samenwonen kun je lezen op Samenwonen: Wat te regelen

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Al uw systemen voor uw tiny house
energiesysteem tiny house
Unieke Tinyparks boek nu