Werken met plezier is heel belangrijk om prettig te leven. Mensen die werken met plezier presteren beter, hebben minder stress en zijn gelukkiger. Een cursus voor werkgeluk kan je helpen!

Uit onderzoek blijkt dat mensen die met plezier of passie hun werk doen, beter presteren, minder stress hebben en gelukkiger zijn. Maar hoe bereik je werken met plezier volgens de de modellen voor werkgeluk. En heb jij hier überhaupt wel iets aan voor het vinden van jouw motivatie ?

Hieronder de belangrijkste motivatietheorieën en hoe je zelf je passie en plezier kunt ontdekken. Deze items komen terug in een cursus werkgeluk.

Werken met passie en plezier

Passie en plezier in je werk begint bij intrinsieke motivatie. Je moet je werk leuk vinden, niet omdat dit opgelegd wordt of van buitenaf geprikkeld wordt. Het zijn de dagelijkse werkzaamheden die jouw werk leuk moeten maken, dan heb je de ideale baan. Dit kan natuurlijk voor de één heel iets anders zijn dan voor de ander. Intrinsieke motivatie wordt meestal gestuurd door gevoelens van tevredenheid en voldoening.

Financiële beloning en zekerheden zullen op korte termijn een voldoening geven maar veranderd niets aan je dagelijkse werkzaamheden, die blijven hetzelfde. Vervelend werk blijft vervelend werk. Geluk is wat je doet !

Cursus voor werkgeluk, jouw droombaan?

Er zijn heel veel wetenschappelijke onderzoeken en boeken die ingaan op het motiveren van mensen. Waarom is de één wel gemotiveerd en heeft plezier in zijn werk, terwijl de ander het werk echt niet leuk vindt. Je ziet in de loop van de jaren andere behoeften ontstaan en ook een andere benadering met betrekking tot de motivatietheorieën.

Een droombaan kan, gelukkig, voor iedereen heel anders zijn. Het is persoonsgebonden. Onderstaand per wetenschapper het model voor werkgeluk uitgelegd.

Herzberg

Herzberg (1970) behoeftetheorie sluit aan op de theorie van Maslow. De oude meesters gaan uit van een aantal behoeften. Herzberg spreekt van satisfiers en dissatifiers. Er zijn een aantal basisbehoeften die eerst moeten worden ingevuld. Deze behoeften kunnen bijdragen in ontevredenheid als ze niet worden ingevuld, de dissatisfiers. Daarna kun je pas kijken naar de motiverende factoren, de satisfiers.

In de behoefte piramide van Maslow en Herzberg wordt de behoefte aan waardering en de behoefte aan ontplooiing benadrukt. Beide behoeften krijgen inhoud door de persoonlijk kernkwaliteiten. Mensen willen graag gewaardeerd worden om de kwaliteiten waar ze trots op zijn en die kwaliteiten willen ze graag ontplooien.

Satisfiers

 • ontwikkelen en ontplooien
 • erkenning en waardering
 • succesvol en creatief zijn
 • leveren van prestaties en het realiseren van doelen

Dissatisfiers (‘hygiëne-factoren’)

 • beloning
 • arbeidsomstandigheden
 • arbeidsverhoudingen
 • organisatiebeleid
motivatie werk

Covey

Tegenwoordig worden motivatie en emotie met elkaar in verband gebracht en veel onderzoekers zijn geïnteresseerd in de invloed van emotie op motivatie. Dit zie je ook in het model van Covey over werkgeluk.

Zijn mensen die werken met plezier vrolijker? De literatuur lijkt aan te geven dat vrolijkheid gunstig is voor motivatie.

Volgens Covey (2007) zijn mensen geen dingen die gemotiveerd en gecontroleerd moeten worden, maar het zijn vierdimensionale wezens met lichaam, hoofd hart en ziel. Vanuit de innerlijke stem vinden mensen hun passie en dit lijdt naar plezier en grote prestaties.

cursus model werkgeluk

In “De 8ste eigenschap” beschrijft Covey de innerlijke stem. Deze innerklijke stem heeft een unieke, persoonlijke, betekenis. Een betekenis die wordt onthuld aan iedereen die de uitdaging aangaat en zijn eigen stem probeert te vinden.

De 8ste eigenschap Van effectiviteit naar inspiratie
werken met plezier en passie

In de diagram ligt de innerlijke stem op het snijvlak van behoefte, talent (natuurlijke gaven en krachten), passie (die dingen die energie geven, motiveren en inspireren) en geweten. Volgens Covey is er een diep, aangeboren verlangen om de innerlijke stem in het leven te ontdekken.

Als je de innerlijke stem bereikt in je baan dan heb je de ideale baan of jouw droombaan. Het werkgeluk is het snijvlak van de vier circels..

Kouwenberg over werken met plezier

K. Kouwenberg schrijft over arbeidsvreugde, of werken met plezier. In zijn model van werkgeluk beschrijft hij zeven bronnen van arbeidsvreugde die in balans moeten staan om optimaal te presteren.

Als deze bronnen uit balans komen, bijvoorbeeld bij een reorganisatie of functiewijziging dan is het voor zowel de medewerk als leidinggevende belangrijk om hier aandacht aan te besteden, Dit kan alleen maar als de motivatie van de betreffende medewerker in beeld is gebracht.

Zeven bronnen van arbeidsvreugde

1 Fysiek welbevinden vormt een fundament voor arbeidsvreugde. Belangrijke onderwerpen: goede werkplek, veilig en gezond voelen. De voldoening vloeit ook voort uit de zekerheid dat u nu en ook op langere termijn in uw basisbehoeften kunt voorzien.

2. Collegialiteit ontstaat uit de verbinding met collega’s. U voelt zich thuis en verbonden met de mensen die u regelmatig in uw werk ontmoet. De voldoening kan uit de samenwerking met zowel collega’s als leidinggevenden, klanten en leveranciers voortvloeien.

3. Waardering en vertrouwen ontstaat uit de mogelijkheid uw eigen ideeën in uw werk kwijt te kunnen. Waardering krijgen voor uw werk en voor wie u bent, versterkt uw gevoel van eigenwaarde.

4. Goede prestaties vindt zijn brandstof in de voldoening die ontstaat wanneer u aantrekkelijke resultaten en effecten van uw werk ziet: het gevoel dat u competent bent en succes hebt.

5. Groei boren mensen aan wanneer ze hun kernkwaliteiten en talenten tot ontplooiing brengen, door bijvoorbeeld opleidingen en een loopbaan met toenemende verantwoordelijkheid.

6. Werken met hart en ziel, deze inspiratiebron ontspringt uit de mogelijkheid uitdrukking te geven aan wie u bent en vorm te geven aan uw authenticiteit. Doen wat u echt wilt en waar u goed in bent, echt kiezen waar u van houdt.

7. Hogere zingeving ontstaat wanneer u door uw werk bijdraagt aan iets dat groter is dan uzelf: andere mensen, uw werkomgeving, de gemeenschap. Daarmee geeft uw werk een diepere betekenis aan wie u bent, wat u kunt en wat u doet. Iets om trots op te zijn en u mee te identificeren.

Hoe vind ik nu mijn werkgeluk en motivatie in mijn werk?

De auteurs zijn het erover eens dat werken met plezier en motivatie afhangt van veel verschillende factoren, intern en extern. Die op hun beurt afhankelijk zijn van de persoonlijkheid van een individu (zijn of haar karaktertrekken), zijn of haar behoeften, waarden (die verbonden zijn met cultuur) en de omgeving.

Door deze verschillen in persoonlijkheid van individuen bestaan er helaas ook geen wonderrecepten, methodes arbeidsomstandigheden of houdingen die bij iedereen motivatie kan garanderen.

Veel mensen komen op een kruispunt te staan om door te gaan in de functie of om een keuze te maken voor een andere functie of organisatie. Door bewust te zijn van je drijfveren en motivatie kunnen deze keuzes vanuit eigen intrinsieke waarden komen. Dus vanuit je eigen talenten, passie en voorkeuren.

Op zoek naar een cursus werkgeluk

Het is een persoonlijke zoektocht om plezier in je werk terug te vinden. Een wetenschappelijk model voor werkgeluk geeft je slechts enkele kaders om in te vullen. Een richting om te denken, maar je moet het zelf invullen en doen.

Een zoektocht naar je eigen talent en passie lijkt simpel, maar hangt van veel factoren af. Wat is jou motivatie om je huidige baan te behouden of uit te kijken naar iets nieuws, naar een andere droombaan ?

Om je te helpen in je eigen zoektocht is er een online cursus voor werkgeluk die de verschillende onderwerpen behandelen om jou persoonlijke talenten en passies te ontdekken. Het is een zoektocht die je op je eigen manier kunt doen en zal lijden naar andere inzichten en een stappenplan om jou ideale baan te vinden.

Online cursus werkgeluk: Vind je ideale baan

In de online cursus; “Vind je ideale baan” krijg je in 10 weken 12 lessen per e-mail waarmee je ontdekt welk werk het beste bij je past en hoe je dat kunt krijgen. Ook ontvang je 3 extra e-boeken.

Daarnaast ontvang je elke week vragen en oefeningen die je helpen meer inzicht te krijgen, je motivatie te vergroten en slimmere actie te ondernemen.

Je ontvangt 3 extra e-boeken

In de 3 e-boeken bestaan uit 56, 44 en 64 bladzijden en zijn prettig te lezen.

 • 1e e-boek: Inzicht in je kracht
 • 2e e-boek : Ontdek je passie en talent
 • 3e e-boek: Maak de overstap naar je droombaanJe ontvangt het hele pakket voor € 49,–. Dit is echt een klein bedrag voor het vinden van plezier in je werk ! Je kunt het bestellen door op onderstaand boek te klikken.

Ik hoop dat ik je iets heb weten te motiveren om actie te ondernemen voor je eigen geluk. Heel veel succes met de zoektocht naar jou droombaan. Het is moeite waard !

Andere interessante artikelen

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *